ADR – SR pristúpila k mnohostrannej dohode M327

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako príslušný orgán vo veciach podľa dohody ADR v Slovenskej republike podpísalo mnohostrannú dohodu M327. 

Predmetná dohoda M327 dovoľuje dopravcom, ktorým končí platnosť osvedčenia o prehliadke prenosnej cisterny alebo UN viacčlánkového kontajnera na plyn (MEGC) v rozmedzí od 1. marca 2020 do 1. augusta 2020, aj naďalej prevádzkovať dané zariadenie v cestnej premávke. Takéto osvedčenie sa považuje za platné do 31. augusta 2020, avšak nasledujúca prehliadka sa musí vykonať pred 1. septembrom 2020.

Uvedené ustanovenia o platnosti osvedčenia o prehliadke platia iba na územiach tých zmluvných strán (vrátane Slovenskej republiky), ktoré mnohostrannú dohodu M327 podpísali.

Zoznam štátov, ktoré pristúpili k dohode je priebežne aktualizovaný a je zverejnený na stránke EHK OSN.

Slovenská verzia mnohostrannej dohody M327 je zverejnená na stránke ministerstva mnohostranné dohody ADR.