Uvoľnenie medzinárodnej autobusovej dopravy do ďalších krajín

Podľa informácií z Úradu verejného zdravotníctva SR sa opäť otvárajú hranice aj do ďalších krajín. 

Bližšie informácie vrátane zoznamu krajín sú uvedené v opatrení ÚVZ SR č. OLP/5455/2020 (.pdf, 150 kB) v znení opatrenia ÚVZ SR č. OLP/5761/2020 (.pdf, 107 kB).

V prípade hygienických  opatrení v rámci  medzinárodnej autobusovej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR kontaktovalo Úrad verejného zdravotníctva SR. Podľa informácií z Úradu verejného zdravotníctva SR je potrebné vychádzať z aktuálne platného opatrenia ÚVZ SR č. OLP/5453/2020 (.pdf, 111 kB), ktoré sa týka nosenia rúšok.

Uvedené opatrenie uvádza: „Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 4. júla 2020 od 06:00 h do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka...“ .

V zmysle tohto opatrenia je preto potrebné v rámci medzinárodnej autobusovej dopravy dodržiavať povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest.

 

Informácie v súvislosti s otvorením hraníc aj do iných štátov bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR priebežne aktualizovať  na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne opatrenia a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.