Autoškoly – dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 odporúča všetkým prevádzkovateľom autoškôl, aby požiadali príslušný orgán Policajného zboru (dopravné inšpektoráty) o dočasné vyradenie všetkých vozidiel autoškoly, ktoré má autoškola zaradené do svojej technickej základne.

Dočasné vyradenie vozidla autoškoly z evidencie vozidiel nie je v rozpore so zákonom o autoškolách.

Pre bližšie informácie o podmienkach dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel odporúčame navštíviť stránku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo priamo kontaktovať príslušný dopravný inšpektorát.