Opatrenie ÚVZ SR – výnimka z domácej izolácie alebo povinnosti predložiť negatívny test na COVID-19 – vodiči

Podľa informácií z Úradu verejného zdravotníctva SR opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zostávajú v platnosti aj po skončení núdzového stavu na území SR.

Posledné platné opatrenie týkajúce sa domácej izolácie alebo povinnosti predloženia negatívneho testu na COVID-19 je opatrenie ÚVZ SR č. OLP/5455/2020 (.pdf, 150 kB) v znení opatrenia ÚVZ SR č. OLP/5761/2020 (.pdf, 107 kB).

Z domácej izolácie alebo povinnosti predložiť negatívny test na COVID-19 majú výnimku:

  • vodiči a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
  • vodiči nákladnej dopravy pri preprave, nakladaní a vykladaní tovaru; tieto osoby, ktoré prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov sa preukážu potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky alebo osvedčením pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes). Toto oznámenie je dostupné pod týmto odkazom

Európska komisia zverejnila aj revidovanú verziu osvedčenia pre pracovníkov v medzinárodnej doprave, ktorú je možné stiahnuť na stránke Európskej komisie vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ (.zip, 4 159 kB), prípadne pod týmito odkazmi:

Pozn.  Vodiči môžu použiť prílohu č. 3 oznámenia Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (GREEN LANES) vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ

 

Všetky dostupné informácie sú priebežne aktualizované na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR  a na facebookovom profile Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Aktuálne informácie a tiež jednotlivé kontakty sú uvedené na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na stránke Koronavírus na Slovensku.