Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí (ADR)

Na základe vydaného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sú s účinnosťou od 16.3.2020 zatvorené všetky stanice technickej kontroly a nie je možné vykonať ani technickú kontrolu na prepravu nebezpečných vecí.

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111/2020) je potrebné v nákladnej doprave zabezpečiť aj prepravu nebezpečných vecí (ADR), preto v Slovenskej republike je možné vykonávať prepravu nebezpečných vecí (ADR) aj na základe osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, ktorého platnosť skončila po 15.3.2020. Aj napriek uvedenému je prevádzkovateľ vozidla stále povinný zabezpečiť, aby prevádzkované vozidlo v cestnej premávke bolo v riadnom technickom stave.

Predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí (ADR) sa vykonáva prostredníctvom technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí v priebehu jedného mesiaca pred dátumom platnosti alebo po tomto dátume platnosti (bod 9.1.3.4 dohody ADR). Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v Slovenskej republike a z dôvodu zatvorenia všetkých staníc technickej kontroly sa do tejto lehoty nebude zarátavať lehota zatvorenia staníc technickej kontroly, tzn. o takú lehotu, o akú bude trvať mimoriadna situácia sa bude predlžovať obdobie, v ktorej bude možné vykonať predĺženie platnosti osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí (ADR), čo znamená, že prevádzkovatelia vozidiel budú mať dostatočnú lehotu na vykonanie technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí.