Skočiť na obsah

Rozpočtové organizácie

Dopravný úrad

Pavol Hudák, MSc., predseda
Sídlo: Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
IČO: 42 355 826
Tel.:  02/4363 8586
Fax:  02/4342 0331
E-mail: nsat@nsat.sk
 

Slovenská správa ciest

JUDr. Martina Tvrdoňová, PhD., generálna riaditeľka
Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO: 00 003 328
Tel.: 02/5025 5111
E-mail: ssc@ssc.sk 
 

Slovenská stavebná inšpekcia

Ing. Rudolf Kovačka, riaditeľ
Sídlo: Lamačská cesta 8, 811 04 Bratislava
IČO: 30 794 021
Tel.: 02/3810 5322
 

Štátny fond rozvoja bývania

Ing. Juraj Kvetko, PhD., generálny riaditeľ
Sídlo: Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava
IČO: 31 749 542
Tel.: 0850 166 031
E-mail: info@sfrb.sk
Web: www.sfrb.sk 
    

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb     

Ing. Ivan Marták, predseda úradu
Sídlo: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24
IČO: 42 355 818
Tel.: 02/5788 1111
Fax: 02/5293 2096