Minister - Arpád Érsek

Minister Arpád Ersek

 • Základné informácie
  • Dátum narodenia: 22. 6. 1958
  • Trvalé bydlisko: Šamorín
  • Stav: Ženatý, 2 deti
    
 •  Vzdelanie
  • 1973 - 1977 Gymnázium, Šamorín
  • 1977 - 1981 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave
  • 1984             Štátna rigorózna skúška "Doktor pedagogiky"
    
 • Predchádzajúce zamestnania:
  • 1982 – 1986 - vysokoškolský  pedagóg  Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského
  • 1986 – 2006 - reprezentačný tréner v šerme – Národné športové centrum SR
  • 2003 – 2010 - majiteľ viacerých developerských spoločností ako aj spoločností zaoberajúcich sa maloobchodom a veľkoobchodom, ekonomickým a organizačným poradenstvom
  • 2010 – 2012 - štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • 2012 - 2016 - poslanec NR SR
    
 • Jazykové znalosti
  • nemecký jazyk - aktívne
  • ruský jazyk - aktívne
  • maďarský jazyk - aktívne
    
 • Záľuby
  • reprezentačný tréner šermiarskej reprezentácie, odborný tréner šermu
  • mimoškolská vzdelávacia činnosť
  • literatúra
  • príroda