Skočiť na obsah

Štátny tajomník - Ing. Jaroslav Kmeť

Štátny tajomník - Ing. Jaroslav Kmeť

Narodil sa 12. augusta 1971 v Humennom.  Je absolventom doktorandského štúdia na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rámci profesionálneho pôsobenia zastával viaceré manažérske posty a má skúsenosti v oblasti marketingu a stratégie. Jaroslav Kmeť pred nástupom do funkcie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby SR pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie IT verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vo funkcii štátneho tajomníka MDV SR sa venuje cestnej a železničnej  doprave, elektronickým komunikáciám a poštovým službám,  ako aj oblasti intermodálnej dopravy a stratégii.

Vzdelanie

 • 1989 − 1994 - Fakulta ekonomiky a manažmentu, Agronomická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, inžinierske štúdium
 • 1994 − 1997 - Fakulta ekonomiky a manažmentu, katedra ekonomiky, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, doktorandské štúdium

Predchádzajúce zamestnania:

 • 10/2018 – 04/2020 - Generálny riaditeľ sekcie IT verejnej správy, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • 5/2015 – 9/2018 - Generálny riaditeľ, Country Leader, Technology Sales Director, Oracle Slovensko
 • 5/2011 – 4/2015 - Generálny riaditeľ, Managing Director, CSC (Computer Sciences Corporation)
 • 11/2009 – 4/2011 - Aliančný manažér pre public sector a healtcare, Hewlett-Packard CEE
 • 11/2006 – 10/2009 - Manažér pre public sector a healtcare, Hewlett-Packard CDG
 • 2/2003 – 10/2006 - Interim manažér, TOP MARKETING GROUP
 • 6/2002 – 1/2003 - Riaditeľ pre stratégiu a marketing, TOP Events, s.r.o.
 • 12/2000 – 5/2002 - Senior metodik, zástupca viceprezidenta, OTP banka Slovensko, a.s.
 • Manažér pre medzinárodný obchod, Delta B s.r.o.
 • 5/1995 – 4/1997 - Expert pre agrárne politiky a ekonomické nástroje, Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Jazykové znalosti:

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk