Štátny tajomník - Peter Ďurček

 

 Štátny tajomník - Peter Ďurček

Základné údaje

  • Meno: Peter Ďurček
  • Dátum narodenia: 08.09.1973
  • Stav: ženatý

Vzdelanie

  • Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta - dosiahnuté vzdelanie 3. stupňa
  • Univerzita Komenského Bratislava, Právnická fakulta - vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň

Priebeh zamestnaní

  • 2000– 2016  Samostatný výkon advokácie od r. 2000, od r. 2007 v rámci spoločnosti Advokátska kancelária Bugala – Ďurček, s.r.o.
  • 2000 – 1998  Advokátsky koncipient, JUDr. Otília Groissová, advokát
  • 1998 – 1996  Právny asistent, advokátsky koncipient, Advokátska kancelaria Husťáková Olej Sedlák Tomčíková a spol.

Znalosť jazykov

  • Nemecký jazyk - stredný stupeň
  • Anglický jazyk - základný stupeň