Aktuálne výzvy na obstarávanie ESPON 2020

 

 

 1. Cielená analýza „priestorová dynamika a scenáre integrovaného územného rozvoja pre oblasť centrálnej Európy – CE FLOWS“

Zmluva o poskytovaní služieb skúma priestorovú dynamiku a existujúce toky naprieč regiónmi v centrálnej Európe (CE) a identifikuje hlavné rozvojové možnosti, hnacie sily a úzke miesta v tejto funkčnej oblasti. Dôraz by mal byť kladený na to, ako možno štruktúry nadnárodnej spolupráce, mechanizmy riadenia a riešenia prispôsobiť tak, aby sa znížili hospodárske a sociálne rozdiely a podporil sa integrovaný územný rozvoj v regióne strednej a východnej Európy. Hlavným výstupom by mali byť nástroje implementácie politiky pre integrovaný územný rozvoj v oblasti CE.

Rozpočet: EUR 300,000 | Deadline: 12/09/2019 do 16h00 CET.

Otvorená výzva bola zverejnená na Luxemburgskom národnom portály pre Verejné obstarávania s možnosťou konzultovania na nasledovnom webovom odkaze:

https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=18187&orgAcronyme=t5y

https://tenders.espon.eu/tender/spatial-dynamics-and-integrated-territorial-development-scenarios-functional-area-central

Informácia je dostupná aj na webovej stránke ESPON

 

2. Cielená analýza „Vyhodnotenie praxe priestorového plánovania s údajmi digitálneho plánu -  DIGIPLAN"

Zmluva o poskytovaní služieb analyzuje a porovnáva digitalizáciu plánovacích dát v Dánsku, Nórsku a Švajčiarsku vrátane rozsahu, organizácie, financovania, ako aj súčasného a potenciálneho budúceho využitia údajov digitálneho plánovania. Analýza by tiež mala poskytnúť prehľad o digitalizácii plánovacích údajov v 12 ďalších reprezentatívnych krajinách programu ESPON s cieľom poskytnúť širší kontext pre lepšie porovnanie.

Rozpočet: EUR 300,000 | Deadline: 12/09/2019 do 14h00 CET.

Otvorená výzva bola zverejnená na Luxemburgskom národnom portály pre Verejné obstarávania s možnosťou konzultovania na nasledovnom webovom odkaze:

https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=18206&orgAcronyme=t5y

https://tenders.espon.eu/tender/evaluating-spatial-planning-practices-digital-plan-data-digiplan

Informácia je dostupná aj na webovej stránke ESPON