Výzvy na rok 2020 

 

Rok 2020 je pre Európu medzníkom. Odhliadnuc od toho, EÚ čelí mnohým výzvam: Pri formovaní podrobností európskej ekologickej dohody, schvaľovaní nového viacročného finančného rámca, príprave programov novej kohéznej politiky a schvaľovaní nového územného programu. V programe ESPON sa zaväzujeme naďalej podporovať tvorcov politík pri príprave na nové programové obdobie a to pomocou dôkazov, nástrojov a publikácií. Zároveň úzko spolupracujeme s Chorvátskym predsedníctvom na príprave semináru ESPON a na dvoch politických brífingoch týkajúcich sa ekologického hospodárstva a nasledujúceho Nemeckého predsedníctva zameraného na novú územnú agendu.

Viac o príspevku ESPON k výzvam EÚ v roku 2020 sa dočítate na našej webovej stránke.

 

Príjemné čítanie- Ilona Raugze, Director of ESPON EGTC

Potrebujeme Váš názor

Nadišiel čas na náš ročný prieskum . Vaša spätná väzba týkajúca sa použitia dôkazov a nástrojov ESPON a vašej účasti na našich podujatiach je pre nás veľmi dôležitá. Pomáha nám pri posudzovaní našej práce, zdokonaľovaní našich služieb a poskytovaní prispôsobenejšieho obsahu pre vaše potreby.

Vyplnenie prieskumu je veľmi jednoduché: nevyžaduje žiadne osobné údaje a zaberie vám to menej ako 10 minút. Ďakujeme, že ste nám pomohli vám lepšie slúžiť!

 

Najímame!

 

Hľadáme talentovaného stážistu, ktorý na 5 mesiacov sa pripojí k tímu administratívnej jednotky. Každý, kto má záujem, by mal byť v záverečnej fáze vysokoškolského štúdia a zaregistrovaný na univerzite počas celého obdobia odbornej praxe. Musí byť držiteľom pasu členského štátu Európskej únie alebo Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska. Poznáte niekoho, koho zaujímate? Prihlásiť by ste sa mali do 31-01-2020

 

Kultúrne dedičstvo

 

 

Kultúrne dedičstvo presahuje kultúru: Je to skutočná investícia pre hospodárstvo EÚ. Náš projekt „Materiálne kultúrne dedičstvo ako zdroj strategického územného rozvoja“ - ktorý bol označený ako jedna z kľúčových štúdií v „Európskom rámci pre opatrenia v oblasti kultúrneho dedičstva“ - vydal svoju záverečnú správu. Viac nájdete tu.

 

Tok utečencov

 

Kríza utečencov zostáva jednou z najhorúcejších tém programu EÚ. Aký je však vplyv vtoku utečencov na územný rozvoj v Európe? Viac informácií nájdete v záverečnej správe nášho projektu MIGRARE, ktorý môžete nájsť tu

 

Nové výzvy

A nezabudnite na našu výzvu na predkladanie ponúk, ktorá je stále otvorená pre cielenú analýzu Analysis ESPON Hyper Atlas 3.0 . Nájdite ju na našej webovej stránke a nezabudnite pravidelne kontrolovať nové príležitosti