Kontakt pre program ESPON

Národné kontaktné miesta ESPON (ESPON Contact Points – ECPs) tvoria európsku sieť národných kontaktných miest. Tie reprezentujú, v závislosti na krajine, výskumné inštitúcie alebo orgány štátnej či verejnej správy. Národné kontaktné miesta spoločne zabezpečujú odbornú podporu a koordináciu vytvárania sietí v rámci programu ESPON.

Na akékoľvek otázky týkajúce sa programu ESPON Vám radi odpovieme na:

Národné kontaktné miesto ESPON pre SR:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Odbor stratégie a rozvoja

Oddelenie rozvoja dopravnej infraštruktúry

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15

 

Denis Barčík

Tel: +421 2 594 94 248

e-mail: denis.barcik@mindop.sk

 

Politické záujmy SR v rámci programu ESPON zastupuje:

 

Národný koordinátor ESPON pre SR:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Sekcia výstavby

Odbor územného plánovania

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava 15

 

Tibor Németh

Tel: +421 2 594  94829

E-mail: tibor.nemeth@mindop.sk

 

Jana Ilčíková

Tel: +421 2 594 94575

E-mail: Jana.Ilcikova@mindop.sk

 

Jana Ondrejmišková

Tel: +421 2 594 94560

E-mail: Jana.Ondrejmišková@mindop.sk

 

Koordinačná jednotka ESPON v Luxemburgu

ESPON Coordination Unit

70, rue de Luxembourg

Esch-sur-Alzette

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Tel: +352 545580 700

E-mail: info@espon.eu