Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti podujatie programu ESPON 2020, ktoré sa uskutoční 18. marca 2020 v Bruseli. Ide o „high-level event“, ktorého cieľom je zdieľať poznatky o úspechoch programu ESPON 2020 a zvýšiť informovanosť o programe na úrovni EÚ. Toto podujatie zároveň prináša možnosť otvoriť diskusiu o budúcnosti programu ESPON s relevantnými stakeholdermi.


Podujatie sa týka najmä úradníkov na úrovni EÚ a iných príslušných organizácií so zastúpením v Bruseli, orgánov vykonávajúcich programy EŠIF, organizácií presadzujúcich rôzne regionálne a mestské záujmy na úrovni EÚ, ako aj stakeholderov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni zaoberajúcich sa územným rozvojom, zúčastniť sa môžu aj zástupcovia relevantných univerzít a výskumných centier.

 

Bližšie informácie k podujatiu sú dostupné aj na stránke https://www.espon.eu/evidence-support-cohesion-policy.

 

V prípade, že by ste mali vedomosť o niekom, kto by mal záujem zúčastniť sa podujatia, prosíme o preposlanie informácie.