TERRITORIALL

 

27. mája sme vás chceli privítať v Zadare, kde sa mal konať náš ESPON seminár v spolupráci s chorvátskym predsedníctvom Rady Európskej únie. Avšak COVID-19 si vyžiadal väčšie zapojenie predstavivosti a rôznych spôsobov udržiavania sociálnych väzieb, ktoré si veľmi vážime.

 

A z tohto dôvodu, namiesto semináru v Zadare, tím EGTC vám ponúka  prvé vydanie Magazínu ESPON .

 

Prvé vydanie magazínu je zamerané na Zelenú Európu, prioritu chorvátskeho predsedníctva a Európskej komisie. Je tiež jedným z dvoch pilierov obnovenej Územnej agendy. V magazíne sa venujeme tematickej dokumentácii o Zelenej Európe, v rámci ktorej sú predstavené dve nedávno zverejnené politické správy a analýzy od zúčastnených strán, tvorcov politík a výskumných pracovníkov.  

 

Sme veľmi hrdí na to, že v tomto prvom vydaní je aj osobitný odkaz od podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuica.

 

Je nám cťou mať v magazíne aj správy a príspevky od:  

 

Claude Turmes, Minister for Energy and Minister for Spatial Planning in Luxembourg;

Željko Uhlir, Štátny tajomník pre výstavbu a plánovanie v Chorvátsku,

Maria Spyraki, poslankyňa Európskeho parlamentu a spolupredsedkyňa internej skupiny pre klimatické zmeny,  

Normunds Popens, zástupca generálneho riaditeľa DG REGIO;

Lambert Van Nistelrooij, bývalý poslanec Európskeho parlamentu a člen výboru REGI.

 

Predovšetkým sme veľmi radi, že v magazíne sú aj príspevky od členov MC, odborníkov, výskumných pracovníkov a členov nášho personálu ESPON.

 

Náš magazín si môžete perčítať online alebo si stiahnuť pdf verziu. Použiť môžete sli.do alebo #ESPONmag na sociálnych médiách