Osobitný kvalifikačný predpoklad - rok 2019: termín školenia 14.10.2019 - 18.10.2019 (skúška 6.11.2019 - 7.11.2019, opravný termín 9.12.2019), zabezpečuje Inštitút pre verejnú správu v Bratislave. Prihlásení zamestnanci stavebných úradov budú oslovení s pozvánkou od IVeS. V prípade otázok zamestnancov stavebných úradov k prihláškam a overeniu je možné kontaktovať Mgr. Katarínu Cibákovú e-mailom na adrese: katarina.cibakova@mindop.sk, prípadne telefonicky: 02/59494724.