Skočiť na obsah

Mzdy administratívnych kapacít OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 14 000 000,00 €
Kód projektu: 311081B362

Popis projektu:

Mzdové zabezpečenie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na programovaní, riadení, implementácii, hodnotení, monitorovaní, kontrole a audite OPII. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnej prípravy, riadenia a implementácie projektov OPII. Projekt sa realizuje prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - refundácia miezd zamestnancov RO OP.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/