Skočiť na obsah

Právne služby pre podporu riadenia a implementácie OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 3 690 050,00 €
Kód projektu: 311081A867

Popis projektu:

Cieľom projektu Právne služby pre podporu riadenia a implementácie OPII je zabezpečiť poskytovanie právnych služieb v oblasti sporovej a nesporovej agendy pre MDVRR SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 - 2020. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity s názvom Zabezpečenie právnych služieb pre podporu riadenia a implementácie OPII.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/