Skočiť na obsah

Mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 3 431 520,00 €
Kód projektu: 311081AHM1

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť vysielanie spotov o využívaní eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ("ďalej ako OPII") prostredníctvom médií s celoštátnym dosahom - najsledovanejšími TV. Realizáciou projektu sa zabezpečí informovanie širokej verejnosti o prínosoch projektov realizovaných v rámci OPII. Úlohou komunikačného konceptu je odprezentovať niekoľko druhov dopravy, a to železničnú, električkovú, trolejbusovú a cestnú, s akcentom na jej užitočnosť a ekologický význam spoločného cestovania a využívania prostriedkov hromadnej dopravy.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/