Skočiť na obsah

Zabezpečenie prekladov a tlmočenia pre účely implementácie OPII

Logo OPII

Prijímateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj
Výška poskytnutého NFP: 55 200,00 €
Kód projektu: 311081Q533

Popis projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť profesionálne prekladateľské a tlmočnícke služby a služby zvukovej tlmočníckej techniky pre potreby Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len "RO OPII).

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na https://www.opii.gov.sk/