Protokoly zo štátnej expertízy


  

  

1-10 z 401

P.č.ČísloPredkladateľStavebníkDátum
1 1/2022 Ministerstvo životného prostredia SR Považská vodárenská spoločnosť, a. s. 25.01.2023
Beluša - kanalizácia a ČOV, II etapa
2 2/2022 Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o. 25.01.2023
Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
3 3/2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 25.01.2023
Modernizácia údržbovej základne DPB, a. s. - 3 etapa, časť 1: Jurajov dvor
4 4/2022 Mesto Žilina Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o. 25.01.2023
Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
5 5/2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Slovenská správa ciest Bratislava 25.01.2023
Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba - MZ v trase budúcej I/64
6 6/2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava 25.01.2023
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča
7 7/2022 Mesto Košice Mesto Košice 25.01.2023
KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa
8 8/2022 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Železnice Slovenskej republiky 25.01.2023
Nižná Myšľa - Ruskov, komplexná rekonštrukcia k. č. 2, dĺžka 6,596 km, so sanáciou železničného spodku, KR mostov a priepustov a nástupíšť Bohdanovce, Vyšná Myšľa
9 9/2022 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Dopravný podnik Bratislava, a. s. 25.01.2023
Modernizácia údržbovej základne DPB, a. s. - 3. etapa, časť 2: vozovňa Krasňany
10 10/2022 Ministerstvo zdravotníctva SR Univerzitná nemocnica Martin 25.01.2023
Nemocnica budúcnosti Martin