Skočiť na obsah

Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie 1.4.2020 do 31.3.2021

 

Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie 1.4.2020 do 31.3.2021

 

 

 

| CIEĽ POMOCI

Cieľom pomoci je podpora podnikov v odvetví cestovného ruchu a poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti nekrytých fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia alebo obmedzenia ich činnosti z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID- 19 na fungovanie zariadení cestovného ruchu.

 

| VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI

Príspevok sa poskytuje v maximálnej výške 1 mil. EUR na jednu hospodársku jednotku.

 

| KOMU JE POMOC URČENÁ?

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktoré boli dotknuté opatreniami a vykázali počas oprávneného obdobia pokles čistého obratu v porovnaní s referenčným obdobím minimálne o 40 % a viac. Ďalšie podmienky nájdete vo Výzve v článku 5.2

 

| OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1.apríla 2020 do 31.marca 2021.

 

| POSKYTOVATEĽ POMOCI

Vyhlasovateľom, poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci bola zriadená e-mailová linka pomoci:

  •  pomoc@mindop.sk