Skočiť na obsah

Aktuálne informácie - Veľká schéma

Nová Výzva pre túto schému štátnej pomoci

Od dnešného dňa je na portáli slovensko.sk sprístupnená nová Výzva  a ďalší formulár pre žiadosti o príspevok zo Schémy štátnej pomoci, tzv. Veľkej schémy. Podniky, môžu žiadať za časť fiškálneho obdobia apríl – máj 2021.

Celé oprávnené obdobie je týmto zjednotené so Schémou de minimis, teda od apríla 2020 do mája 2021.

Maximálny limit je touto Výzvou upravený úhrnne na 200 000 eur na jednu hospodársku jednotku za obdobie dvoch mesiacov apríl a máj 2021. Finančný príspevok je možné použiť v zmysle Schémy číslo SA.62256 (2021/N) na krytie nekrytých fixných nákladov teda strát.

Základné podmienky zostávajú nezmenené. Tak ako pri Schéme minimálnej pomoci pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019, skutočnosť, že podnik nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky na rovnaký účel, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedená exekúcia  ani konkurzné konanie a nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii. Kontrolovať sa bude takisto či žiadateľ neporušil v predchádzajúcich 2 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania  a ďalšie. Podmienky prijatia finančnej v rámci Schémy štátnej a minimálnej pomoci sú takmer rovnaké. Administratívne je proces posudzovania a vyplácania pomoci podľa „Veľkej schémy“ o čosi náročnejší (napr. bude potrebný audítor, uzatvára sa zmluva medzi MDV a žiadateľom).

Cieľom pomoci je podpora podnikov v odvetví cestovného ruchu poskytnutím finančného príspevku.

WEBINÁR - FREE 28.6.o 12:30

Zaujíma Vás Schéma štátnej pomoci? Chcete položiť otázku? Potrebujete poradiť?

Sekcia cestovného ruchu MDV SR spolu s Asociáciou hotelov a reštaurácií Slovenska pripravujú na pondelok 28.júna webinár na tému Schéma štátnej pomoci. Poradca štátnej tajomníčky MDV SR pre cestovný ruch Tomáš Ondrčka a generálny manažér AHRS Marek Harbuľák budú od  12:30 informovať o tzv. Veľkej schéme, detailne vysvetlia ako požiadať o finančnú pomoc, ktoré dokumenty si pred podaním žiadosti pripraviť, akým chybám sa pri vypĺňaní žiadostí vyvarovať a podobne. Tiež budú pripravení odpovedať na vaše otázky položené prostredníctvom aplikácie Teams.  Pripojte sa v pondelok 28.júna o 12:30:  Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

 

25.6.2021 Spustili sme Schému štátnej pomoci, tzv. Veľkú schému

Od dnešného dňa je na portáli slovensko.sk sprístupnený formulár, cez ktorý môžu oprávnení žiadatelia požiadať o peniaze zo Schémy štátnej pomoci. Tzv.Veľká schéma je určená pre podniky, pre ktoré bola pomoc de minimis do výšky 200 tisíc eur nepostačujúca. Príspevok sa poskytuje v maximálnej výške 1 milión eur na jednu hospodársku jednotku.

Základnou podmienkou je rovnako ako pri Schéme pomoci de minimis pokles tržieb o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019. Tiež je podmienka, že podnik nežiada alebo nečerpá finančné prostriedky Európskej únie alebo iné finančné prostriedky na rovnaký účel, nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedená exekúcia  ani konkurzné konanie a nie je v konkurze ani v reštrukturalizácii. Kontrolovať sa bude takisto či žiadateľ neporušil v predchádzajúcich 2 rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania  a ďalšie. Podmienky prijatia finančnej pomoci sú teda takmer rovnaké, proces bude však administratívne o čosi náročnejší (napr. bude potrebný audítor).

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od od 1.apríla 2020 do 31.marca 2021. Cieľom pomoci je podpora podnikov v odvetví cestovného ruchu a poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti nekrytých fixných nákladov.