Skočiť na obsah

Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie 1.9.2021 do 31.12.2021

 

Oprávnené obdobie 1.9.2021 do 31.12.2021

Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie 1.9.2021 do 31.12.2021

 

Oprávnené obdobie 1.10.2021 do 31.12.2021

Schéma štátnej pomoci (Veľká schéma) za oprávnené obdobie 1.10.2021 do 31.12.2021

 

 

 

| CIEĽ POMOCI

 

Cieľom pomoci je podpora podnikov v odvetví cestovného ruchu a poskytnutie finančného príspevku pre pokrytie časti nekrytých fixných nákladov, ktoré podniky museli vynaložiť v čase ich núteného uzatvorenia alebo obmedzenia ich činnosti z dôvodu opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID- 19 na fungovanie zariadení cestovného ruchu.

 

| VÝŠKA POSKYTNUTEJ POMOCI

Príspevok sa poskytuje v maximálnej výške 400 000 eur na jednu hospodársku jednotku. V prípade skráteného oprávneného obdobia je maximálna výška 300 000 eur na jednu hospodársku jednotku .

 

| KOMU JE POMOC URČENÁ?

Oprávnenými žiadateľmi sú podniky, ktoré boli dotknuté opatreniami a vykázali počas oprávneného obdobia pokles čistého obratu v porovnaní s referenčným obdobím minimálne o 40 % a viac. Ďalšie podmienky nájdete vo Výzve v článku 5.2

 

| OPRÁVNENÉ OBDOBIE

Oprávnené obdobie pre čerpanie tejto pomoci je od 1.9.2021 do 31.12.2021. V prípade skráteného oprávneného obdobia od 1.10.2021 do 31.12.2021.

 

| POSKYTOVATEĽ POMOCI

Vyhlasovateľom, poskytovateľom a vykonávateľom pomoci je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Pre potreby tejto pomoci bola zriadená e-mailová linka pomoci:

  •  pomoc@mindop.sk