Skočiť na obsah

Ročný výkaz o miestnych komunikáciách za rok 2018

V súlade so zákonom o štátnej štatistike č. 540/2001 Z. z. a na základe Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2018-2020, Vás prosíme o vyplenenie štatististického výkazu za rok 2018:

MK (MDV SR) 1 – 93   Ročný výkaz o miestnych komunikáciách za rok 2018

Štatistický výkaz na vyplnenie:

Štatistický výkaz MK (MDV SR) 1 - 93 (XLSX, 2,05 MB)  

Metodické vysvetlivky k štatistickému výkazu MK (MDV SR) 1 - 93 (PDF, 377 kB)  

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste vyplnený štatistický výkaz zaslali prostredníctvom elektronickej pošty vo formáte MS Excel na adresu mk2019@mindop.sk. Nezabudnite, prosím, priložiť aj podpísanú verziu štatistického výkazu napr. vo formáte PDF.

V prípade, ak nie je z Vašej strany možné zaslať vyplnený štatistický výkaz e-mailom, zašlite ho, prosím, poštou na adresu uvedenú v štatistickom výkaze.

Venujte pozornosť aj poslednému - 99. modulu, v ktorom je potrebné uviesť čas na vyplnenie štatistického formulára. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie kvalitných štatistických údajov a dodržanie termínov uvedených vo výkazoch.

Súhlas so zverejnením údajov:

Žiadame Vás tiež o vyplnenie súhlasu so zverejnením údajov Vašej obce na webovej stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Podpísaný súhlas priložte k vyplnenému štatistickému výkazu a zašlite na e-mailovú adresu mk2019@mindop.sk.

Súhlas so zverejnením údajov štatistického výkazu MK (MDV SR) 1 – 93 (RTF, 62 kB)

Miestne komunikácie za rok 2018 - zoznam obcí (XLSM, 1,35 MB)

Miestne komunikácie za rok 2018 - zoznam obcí (CSV, 258 kB)