Informácie o verejných odpočtoch podriadených organizácií:

Názov organizácie

Typ hospodárenia

Miesto konania odpočtu:

Čas konania

 

rozpočt./prísp.

adresa, miestnosť, poschodie

dátum,hod.

Slovenská správa ciest

rozpočtová

SSC, Miletičova 19, Bratislava

24.05. 2013, 9.00 hod.

Štátna plavebná správa

rozpočtová

Śtátna plavebná správa, Prístavná 10, Bratislava, 1. poschodie, miestnosť č. 217 04.04.2013,  9.00-12.00  hod

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

rozpočtová

ÚRDŽ, Miletičová 19, Bratislava, 1. poschodie 15.05. 2013, 09.00 hod.

Letecký úrad SR

rozpočtová

Letecký úrad, Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 14.05. 2013, 13.00 hod.

Poštový regulačný úrad

rozpočtová

Poštový regulačný úrad, Ul.1. mája 16, Žilina 

17. 05. 2013, 10.00 hod.

Telekomunikačný úrad SR

rozpočtová

TÚ SR, Továrenská 7, Bratislava, 2. poschodie 28.05. 2013, 09.00 hod. 

KÚCDaPK Banská Bystrica

rozpočtová

 OÚCDaPK, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, č.520

 07.05.2013, 10.00 hod.

KÚCDaPK Bratislava

rozpočtová

KÚCDaPK Vajnorská 98/D, Bratislava, 4. poschodie 30.04. 2013, 12.00 hod.

KÚCDaPK Košice

rozpočtová

OÚCDaPK Komenského 52 Košice, 8. poschodie 

20.05. 2013, 11.00 hod.

KÚCDaPK Nitra

rozpočtová

KÚCDaPK, Štefániková trieda 69, Nitra, miestnosť č. 16 28.05.2013, 09.00 hod.

KÚCDaPK Prešov

rozpočtová

 OÚCDaPK, Nám. mieru 2, Prešov, č. 120

14.05. 2013, 09.00 hod.

KÚCDaPK Trenčín

rozpočtová

 OÚCDaPK Hviezdoslavova 3, Trenčín, 3. poschodie, č. 329

07.05. 2013, 09.30 hod.

KÚCDaPK Trnave

rozpočtová

 OÚ Trnava, Kollárová 8, Trnava, 4. poschodie, č. 424

16.05. 2013, 09.00 hod.

KÚCDaPK Žilina 

rozpočtová

 OÚCDaPK, Predmestská 1613 Žilina, č. 207

24.05. 2013, 10.00 hod. 

Krajský stavebný úrad Bratislava

rozpočtová

OU Bratislava, Staromestská 6, Bratislava, č. 426 

31.05. 2013. 09.00 hod.

Krajský stavebný úrad B. Bystrica

rozpočtová

 OÚ Banská Bystrica, Nám.Ľ.Štúra č.1, Banská Bystrica, 5 posch.č.dv.530.

23.05.2013, 10.00 hod.

Krajský stavebný  úrad Košice

rozpočtová

 KSÚ Košice, Odbor výstavby a bytovej politiky,Komenského 52 Košice, 11. poschodie

 24.04. 2013, 10.00 hod.

Krajský stavebný úrad Nitra

rozpočtová

OÚ Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, miestnost č. 106/1, 3. poschodie

 05.04. 2013, 10.00 hod.

Krajský stavebný úrad Prešov

rozpočtová

OÚ Prešov, Nám. mieru 3, Prešov, 4. poschodie, č. 412 

21.05. 2013, 08.00 hod.  

Krajský stavebný úrad Trenčín

rozpočtová

OÚ Trenčín, ul. Hviezdoslavova 1, Trenčín, č. 140 

 21.05. 2013, 9.00 hod.

Krajský stavebný úrad Trnava

rozpočtová

OÚ Trnava, Kollárová 8, Trnava, 2. poschodie, č. 206 

07.05. 2013, 09.00 hod.

Krajský stavebný úrad Žilina

rozpočtová

OÚ Žilina, Odbor výstavby a bytovej politiky, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina, 4. poschodie  24.05. 2013, 10.00 hod.

Agentúra rozvoja vodnej dopravy

rozpočtová

Námestie slobody č. 6 Bratislava, 7. poschodie, č 735 14.05. 2013, 10.00 hod.

Slovenská stavebná inšpekcia

rozpočtová

MDVRR, Lamačská cesta 8, Bratislava, 17.05. 2013, 10.00 hod,
Štátny fond rozvoja bývania rozpočtová MDVRR, Lamačská cesta 8, Bratislava, 30.05.2013, 10.00 hod.

URBION

príspevková

MDVRR, Lamačská cesta 8, Bratislava, I. poschodie

28.05. 2013, 10.00 hod.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch

príspevková

 SACR, Dr. V. Clementisa 10, Bratislava, 2. poschodie

24.05. 2013, 13.00 hod.