Dopravné nehody spolu a ich následky

Total road traffic accidents and their consequences
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd spolu 50,932 57,258 57,060 60,304 61,233 59,991 62,040 61,071 59,008 25,989 21,611 15,001 13,945 13,586 13,307 13,547 13,522 14,013 13,902 13,741 11,875 Total number of road accidents
Počet usmrtených osôb 628 614 610 645 603 560 579 627 558 347 345 324 296 223 259 274 242 250 229 245 224 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 2,204 2,367 2,213 2,163 2,157 1,974 2,032 2,036 1,806 1,408 1,207 1,168 1,122 1,086 1,098 1,121 1,057 1,127 1,272 1,050 914 Number of seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 7,890 8,472 8,050 9,158 9,033 8,516 8,660 9,274 9,234 7,126 6,943 5,889 5,316 5,225 5,519 5,628 5,884 5,757 5,643 5,515 4,462 Number of slightly injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 61,427 73,156 76,435 91,965 100,469 103,642 113,636 133,706 144,005 101,824 83,697 54,050 46,706 45,337 42,019 43,813 44,361 43,381 44,944 44,548 41,396 Material damage (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet nehôd s usmrtením 559 545 532 566 531 492 519 568 509 303 319 294 264 206 229 250 226 222 212 215 205 Number of road accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 1,811 1,953 1,836 1,770 1,758 1,625 1,659 1,650 1,471 1,141 1,045 1,042 1,015 953 967 1,004 941 1,002 1,104 936 828 Number of road traffic accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 5,514 5,683 5,498 6,215 6,154 5,786 5,810 6,282 6,363 5,021 5,206 4,439 4,091 3,954 4,195 4,248 4,435 4,414 4,373 4,259 3,522 Number of road traffic accidents with slight injury
Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 43,048 49,077 49,194 51,753 52,790 52,088 54,052 52,571 50,665 19,524 20,772 14,314 13,240 12,937 12,659 12,821 12,811 13,211 13,117 12,905 11,269 Number of road traffic accidents with material damage
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force
Dopravné nehody na diaľnici


Accidents on motorway


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd na diaľnici spolu 969 1,080 1,112 1,130 1,331 1,338 1,341 1,517 1,439 848 746 405 430 449 456 443 411 377 451 457 403 Total number of road accidents on motorway
Počet nehôd s usmrtením 12 7 13 12 15 15 15 15 11 8 12 7 5 5 9 10 7 14 11 4 8 Number of road  accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 24 23 29 33 36 34 29 25 18 15 23 19 20 16 14 23 15 27 36 17 16 Number of road  accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 39 53 49 75 71 84 100 87 91 73 101 66 89 77 79 62 90 81 87 82 69 Number of road  accidents with slight injury
Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 894 997 1,021 1,010 1,209 1,205 1,197 1,390 1,319 752 745 405 430 448 455 442 411 374 445 456 403 Number of road  accidents  with material damage
Počet usmrtených osôb 13 7 19 16 20 19 15 19 13 9 13 8 5 5 12 13 7 14 12 4 8 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 36 30 42 53 58 47 42 32 24 27 32 28 27 23 18 38 18 31 48 20 22 Number of  seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 66 96 95 133 145 132 166 128 130 121 138 103 130 115 129 114 121 119 123 109 99 Number of  slightly injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 2,052 2,331 2,808 3,771 4,224 5,378 5,668 6,490 7,335 6,481 6,273 3,179 3 688 4,380 4,410 4,837 4,188 4,412 4,859 5,299 5,115 Material damage (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

Dopravné nehody na cestách I. triedy


Accidents on I. class roads


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy spolu 10,998 12,614 12,383 13,058 13,601 13,352 13,218 13,343 13,024 5,536 4,698 3,130 2,693 2,585 2,402 2,505 2,341 2,390 2,433 2,359 1,991 Total number of road accidents on I. class roads
Počet nehôd s usmrtením 233 242 212 297 218 202 216 231 214 115 129 124 104 74 95 102 95 83 82 89 66 Number of road  accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 530 649 577 555 521 489 473 503 418 327 314 288 290 276 244 283 270 267 310 283 245 Number of road  accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 1,537 1,614 1,486 1,683 1,666 1,552 1,526 1,613 1,686 1,273 1,333 1,182 997 1,033 1,016 1,072 1,044 1,059 1,074 1,029 846 Number of road  accidents with slight injury
Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 8,698 10,109 10,108 10,523 11,196 11,109 11,003 10,996 10,706 3,821 4,592 3,051 2,634 2,505 2,340 2,432 2,265 2,288 2,344 2,273 1,936 Number of road  accidents  with material damage
Počet usmrtených osôb 264 279 246 342 251 237 256 261 239 128 139 141 115 83 113 110 104 104 90 109 73 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 688 836 745 740 712 666 637 675 568 437 383 350 334 322 300 333 324 324 388 330 286 Number of  seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 2,470 2,762 2,534 2,765 2,849 2,574 2,537 2,751 2,750 2,044 1,978 1,675 1,399 1,443 1,397 1,541 1,494 1,511 1,489 1,447 1,181 Number of  slightly injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 17,259 21,980 21,905 25,971 28,841 30,032 31,882 36,158 38,679 28,694 24,217 16,803 14,241 12,942 11,296 12,389 13,335 11,377 11,750 11,832 11,514 Material damage (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Vlastné spracovanie)

Dopravné nehody na cestách II. triedy


Accidents on II. class roads


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd na cestách  II. triedy spolu 5,281 5,901 5,812 6,240 5,960 5,877 5,658 5,967 5,893 2,717 2,254 1,541 1,457 1,422 1,348 1,280 1,286 1,450 1,361 1,300 1,139 Total number of road accidents on II. class roads
Počet nehôd s usmrtením 105 96 109 83 104 98 95 109 100 53 58 54 50 40 39 51 38 45 47 41 48 Number of road  accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 283 285 298 278 271 243 255 269 268 175 177 165 163 162 168 146 141 165 171 154 136 Number of road  accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 891 853 855 919 879 898 782 952 979 748 779 667 608 619 651 604 669 710 672 640 546 Number of road  accidents with slight injury
Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 4,002 4,667 4,550 4,960 4,706 4,638 4,526 4,637 4,546 1,741 2,183 1,490 1,394 1,372 1,300 1,235 1,240 1,400 1,313 1,259 1,094 Number of road  accidents  with  material damage
Počet usmrtených osôb 124 105 128 102 116 106 101 119 108 62 67 61 61 44 46 57 42 48 52 44 56 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 374 368 365 349 334 286 337 348 339 221 210 187 187 204 201 164 161 188 192 181 150 Number of  seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 1,356 1,340 1,368 1,465 1,386 1,455 1,310 1,527 1,515 1,124 1,103 932 825 919 956 855 976 966 940 878 732 Number of  slightly injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 7,148 8,994 9,385 11,309 11,684 11,652 12,338 14,931 17,371 12,125 9,835 6,482 5,620 6,140 5,462 5 229 5,352 6,147 5,495 5,573 4,902 Material damage (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year
Dopravné nehody v obci


Accidents inside built-up areas


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd v obci spolu 38,043 42,605 42,208 44,323 44,038 43,399 45,455 44,451 42,937 17,761 14,668 10,464 9,809 9,623 9,744 9,835 9,911 10,294 10,263 10,198 8,636 Total number of road accidents inside built-up areas
Počet nehôd s usmrtením 287 266 252 277 249 243 255 261 243 136 138 111 90 87 82 95 85 85 65 82 76 Number of road   accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 1,182 1,295 1,136 1,088 1,103 989 992 1003 884 678 600 611 595 564 598 617 547 592 647 536 455 Number of road   accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 3,905 4,004 3,903 4,410 4,328 3,922 3,941 4,308 4,262 3,216 3,271 2,772 2,633 2,508 2,750 2,733 2,882 2,808 2,806 2,781 2,227 Number of road   accidents with slight injury
Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 32,669 37,040 36,917 38,548 38,358 38,245 40,267 38,879 37,548 13,731 13,886 9,822 9,149 9,017 9,132 9,151 9,245 9,556 9,548 9,417 8,091 Number of road   accidents  with  material damage
Počet usmrtených osôb 311 294 268 305 269 253 269 276 254 157 145 120 96 91 84 103 88 86 70 84 81 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 1,333 1,449 1,268 1,237 1,247 1,123 1,114 1,132 973 753 634 643 628 609 647 651 573 625 703 566 473 Number of seriously  injured persons
Počet ľahko zranených osôb 5,005 5,375 5,088 5,908 5,734 5,236 5,251 5,735 5,554 4,115 4,025 3,413 3,171 3,050 3,375 3,354 3,552 3,403 3,363 3,390 2,666 Number of slightly  injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 38,791 47,065 48,132 57,106 60,236 62,783 69,460 81,763 88,590 56,874 44,685 28,325 23,592 22,206 21,984 21,057 22,989 22,223 22,613 23,277 20,456 Material damage  (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

Dopravné nehody mimo obec


Accidents outside built-up areas


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd mimo obce spolu 12,889 14,653 14,852 15,981 17,195 16,592 16,585 16,620 16,071 8,228 6,942 4,537 4,136 3,963 3,563 3,712 3,611 3,717 3,636 3,541 3,235 Total number of road accidents outside built-up areas
Počet nehôd s usmrtením 272 279 280 289 282 249 264 307 266 167 181 183 174 119 147 155 141 137 260 133 129 Number of road  accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 629 658 700 682 655 636 667 647 587 463 445 431 420 389 369 387 394 410 456 400 373 Number of road  accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 1,609 1,679 1,595 1,805 1,826 1,864 1,869 1,974 2,101 1,805 1,935 1,667 1,458 1,446 1,445 1,515 1,553 1,606 1,570 1,477 1,293 Number of road  accidents with slight injury
Počet nehôd, pri ktorých došlo k hmotnej škode 10,379 12,037 12,277 13,205 14,432 13,843 13,785 13,692 13,117 5,793 6,885 4,492 4,091 3,920 3,527 3,670 3,566 3,653 3,566 3,486 3,174 Number of road  accidents  with material damage
Počet usmrtených osôb 317 320 342 340 334 307 310 351 304 190 200 204 200 132 175 171 154 164 159 161 143 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 871 918 945 926 910 851 918 904 833 655 573 525 494 477 451 470 484 502 568 484 441 Number of  seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 2,885 3,097 2,962 3,250 3,299 3,280 3,409 3,539 3,680 3,011 2,918 2,476 2,145 2,175 2,144 2,274 2,332 2,353 2,280 2,124 1,794 Number of  slightly injured persons
Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR) 22,635 26,091 28,302 34,859 40,236 40,859 44,176 51,943 55,415 44,950 39,010 25,725 23,113 21,131 20,035 22,757 21,372 21,134 22,328 21,270 20,904 Material damage (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective yearZdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Vlastné spracovanie)


Dopravné nehody - zrážka s pevnou prekážkou


Road traffic accidents - collision with fixed barrier


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd spolu 7,185 8,590 7,937 8,771 9,533 8,366 8,237 6,764 6,436 4,470 4,076 2,907 2,711 2,698 2,449 2,630 2,625 2,534 2,499 2,334 2,362 Total number of road accidents
Počet nehôd  s usmrtením 85 91 72 80 84 100 98 75 65 63 46 60 58 38 41 35 35 46 33 38 44 Number of road  accidents with fatality
Počet nehôd so zranením* 956 1026 953 1081 1170 1,025 1,050 932 930 842 804 756 650 589 572 645 619 615 621 549 563 Number of road  accidents with injury*
Počet nehôd s hmotnou škodou 6,144 7,473 6,912 7,610 8,279 7,241 7,089 5,757 5,441 3,565 4,072 2,902 2,704 2,696 2,446 2,621 2,615 2,528 2,490 2,328 2,350 Number of road  accidents with material damage
Počet usmrtených osôb 98 107 82 100 102 122 107 86 77 67 52 69 65 41 45 39 40 49 36 41 46 Number of fatalities
Počet zranených osôb 1,495 1,605 1,447 1,705 1,754 1,546 1,614 1,426 1,343 1,224 1,131 965 841 773 721 845 849 791 775 698 682 Number of injured persons
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


* do roku 2012 - počet nehôd so zranením, od roku 2013 - počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví /until 2012 – number of road accidents with injury, since 2013 - number of road accidents with a consequence of life or health


počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením / number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured personsDopravné nehody – zrážka s vlakom


Road traffic accidents – collision with train


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd spolu 58 71 82 43 58 76 67 66 53 42 32 25 33 17 27 33 22 29 28 27 25 Total number of road accidents
Počet nehôd  s usmrtením 9 12 10 4 7 7 9 7 5 7 2 4 9 2 4 6 3 3 6 4 7 Number of road accidents with fatality
Počet nehôd so zranením* 12 23 26 15 21 22 17 22 13 10 15 11 24 10 17 17 15 16 18 18 9 Number of road accidents with injury*
Počet nehôd s hmotnou škodou 37 36 46 24 30 47 41 37 35 25 32 25 33 17 27 33 22 29 28 27 25 Number of road accidents with material damage
Počet usmrtených osôb 10 14 12 6 11 8 13 8 5 20 2 6 11 2 4 6 3 3 9 7 8 Number of fatalities
Počet zranených osôb 27 52 36 29 28 57 31 53 23 48 18 11 29 12 19 16 32 21 20 28 12 Number of  injured persons
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


* do roku 2012 - počet nehôd so zranením, od roku 2013 - počet nehôd s následkom na živote alebo zdraví / until 2012 – number of road accidents with injury, since 2013 - number of road accidents with a consequence of life or health


počet zranených osôb = počet osôb s ťažkým zranením + počet osôb s ľahkým zranením / number of injured persons = number of seriously injured persons + number of slightly injured persons

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu


Accidents while driving under influence of alcohol


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd spolu 2,490 2,768 2,663 2,767 2,851 2,632 2,887 3,110 3,122 2,524 2,126 1,903 1,743 1,696 1,629 1,518 1,501 1,585 1,656 1,577 1,551 Total number of road accidents
Počet nehôd  s usmrtením 41 45 48 47 39 36 44 27 24 19 26 35 30 23 36 31 37 27 31 35 29 Number of road  accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 239 247 245 246 224 198 173 211 183 141 130 133 123 129 116 126 116 87 114 101 85 Number of road  accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 726 767 739 811 862 724 751 828 835 607 635 523 470 459 438 392 407 412 393 376 357 Number of road  accidents with slight injury
Počet nehôd s hmotnou škodou 1,484 1,709 1,631 1,663 1,726 1,675 1,919 2,044 2,080 1,757 2,047 1,837 1,688 1,638 1,566 1,463 1,441 1,524 1,605 1,502 1,506 Number of road  accidents with material damage
Počet usmrtených osôb 43 50 56 54 41 37 49 30 24 20 26 37 32 23 38 35 40 29 31 38 30 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 273 293 287 287 263 232 207 248 209 163 146 148 136 145 123 131 126 97 130 111 95 Number of seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 1,035 1,132 1,074 1,199 1,190 975 1,074 1,183 1,144 839 812 667 585 584 539 481 511 480 467 449 428 Number of slightly 
injured persons
Spôsobená hmotná škoda  (tis. EUR) 2,819 3,512 3,644 4,001 4,412 4,102 5,090 6,153 6,835 6,406 5,422 4,298 3,897 3,856 3,386 3,471 3,574 3,805 4,350 3,943 4,719 Material damage
(thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – vodiči motorových vozidiel


Accidents while driving under influence of alcohol – caused by driver of a motor vehicle


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd spolu 2,123 2,403 2,269 2,358 2,425 2,227 2,487 2,699 2,741 2,255 1,861 1,681 1,507 1,443 1,365 1,272 1,281 1,352 1,411 1,349 1,383 Total number of road accidents
Počet DN  s usmrtením 39 40 44 40 34 31 37 26 23 15 20 29 19 11 21 17 22 19 14 23 24 Number of road  accidents with fatality
Počet DN s ťažkým zranením 168 176 172 175 156 136 115 159 133 103 102 98 84 80 70 75 69 55 75 65 59 Number of road accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 502 552 494 567 600 492 524 574 601 445 451 397 344 328 290 268 282 277 262 252 260 Number of road accidents with slight injury
Počet DN s hmotnou škodou 1,423 1,635 1,559 1,576 1,635 1,568 1,811 1,940 1,984 1,692 1,845 1,658 1,492 1,432 1,356 1,261 1,272 1,338 1,404 1,336 1,374 Number of road accidents with material damage
Počet usmrtených osôb 41 45 52 47 36 32 42 29 23 16 20 31 21 11 23 20 24 21 14 26 25 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 201 222 214 216 195 171 149 196 158 125 118 113 97 95 77 80 79 65 91 74 69 Number of seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 794 907 825 950 917 736 836 919 905 672 616 535 458 445 385 351 382 343 335 322 328 Number of slightly injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 2,719 3,352 3,528 3,837 4,269 3,956 4,936 5,955 6,657 6,245 5,266 4,185 3,789 3,699 3 246 3,315 3,457 3,663 4,219 3,791 4,607 Material damage  (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year

Dopravné nehody zavinené pod vplyvom alkoholu – zavinené chodcami


Accidents while driving under influence of alcohol – caused by pedestrians


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd spolu 161 176 198 202 201 216 188 199 200 142 171 118 121 148 161 135 131 111 117 120 76 Total number of road accidents
Počet DN  s usmrtením 2 2 2 5 4 5 4 1 1 4 6 5 6 9 10 12 13 6 13 10 3 Number of road  accidents with fatality
Počet DN s ťažkým zranením 42 42 49 53 39 40 38 35 38 22 23 24 27 39 31 39 34 15 28 22 17 Number of road  accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 101 99 128 124 130 136 109 130 132 90 121 76 67 84 98 67 71 79 62 70 46 Number of road  accidents with slight injury
Počet DN s hmotnou škodou 16 33 19 20 28 35 37 33 29 26 132 91 101 117 127 114 98 93 101 88 63 Number of road  accidents with material damage
Počet usmrtených osôb 2 2 2 5 4 5 4 1 1 4 6 5 6 9 10 13 14 6 13 10 3 Number of fatalities
Počet ťažko zranených osôb 43 42 49 53 39 40 38 35 39 22 23 24 27 39 31 39 34 15 28 23 17 Number of seriously injured persons
Počet ľahko zranených osôb 106 105 128 125 130 138 112 134 134 90 130 77 68 89 99 72 73 79 62 72 48 Number of slightly  injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 46 50 58 89 61 84 82 87 81 84 115 57 54 74 81 92 75 70 78 79 51 Material damage  (thous. EUR)
Zdroj: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective yearDopravné nehody zavinené chodcom


Road accidents caused by a pedestrian


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Year
Počet dopravných nehôd spolu 1,224 1,134 1,126 1,124 1,094 996 989 957 926 684 682 547 469 568 544 561 520 506 523 478 324 Total number of road accidents
Počet nehôd  s usmrtením 60 49 43 56 46 48 53 42 50 36 45 19 22 30 22 37 32 22 29 29 21 Number of road  accidents with fatality
Počet nehôd s ťažkým zranením 298 306 256 237 220 206 202 179 149 112 124 115 86 125 112 123 99 86 113 66 60 Number of road  accidents with serious injury
Počet nehôd s ľahkým zranením 758 654 728 737 728 627 605 611 576 461 454 358 288 358 355 349 327 354 332 332 206 Number of road  accidents with slight injury
Počet nehôd s hmotnou škodou 108 125 99 94 100 115 129 125 151 75 454 374 335 370 379 356 324 307 322 296 210 Number of road  accidents with material damage
Počet usmrtených osôb 60 49 44 56 46 48 53 43 50 37 45 19 22 30 22 39 33 22 29 29 22 Number of fatalities
Počet ťažko zranených 302 309 256 239 221 207 204 183 154 114 126 115 86 126 114 123 99 87 115 68 62 Number of seriously injured persons
Počet ľahko zranených 780 678 750 759 749 644 623 633 588 475 473 367 293 369 362 364 346 365 341 349 216 Number of slightly injured persons
Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 279 261 249 304 252 291 319 340 382 302 309 251 179 235 209 219 246 237 247 248 189 Material damage  (thous. EUR)
Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective yearZdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Vlastné spracovanie)

Dopravné nehody zavinené chodcom podľa kategórie chodcov


Road accidents caused by pedestrian by pedestrian category


Rok