Cestná doprava - dopravné prostriedky
Road transport - Means of Transport


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vozidlá registrované v SR spolu 1 751 840 1 783 199 1 833 818 1 879 854 1 647 001 1 801 117 1 841 275 1 989 824 2 158 181 2 236 608 2 339 358 2 442 231 2 537 976 2 622 939 2 725 538 2 843 809 2 949 007 3 077 648 3 203 441 3 286 291 3 349 794 3 436 018 3 527 428 Vehicles registered in the Slovak Republic total (number)(počet)z toho / of whichosobné automobily 1 274 244 1 292 843 1 326 891 1 356 185 1 197 030 1 303 704 1 333 749 1 433 926 1 544 888 1 589 044 1 669 065 1 749 271 1 824 190 1 879 759 1 949 055 2 034 574 2 121 774 2 223 117 2 321 608 2 393 577 2 439 986 2 493 183 2 554 901 Passenger carsnákladné automobily 110 714 120 399 130 334 142 140 140 395 160 089 172 781 196 141 227 218 246 667 252 866 256 869 259 839 261 840 265 424 272 955 278 274 285 645 293 907 296 952 335 240 342 939 350 834 Trucksautobusy 10 920 10 649 10 589 10 568 8 921 9 113 8 782 10 480 10 537 9 400 9 350 9 074 8 957 8 821 8 876 8 939 8 804 8 937 9 066 8 974 7 874 8 105 8 419 Busesťahače 3 281 4 994 6 837 8 851 11 435 14 141 16 475 19 556 21 444 22 655 23 183 24 942 26 139 27 561 28 429 29 928 31 016 31 090 30 769 29 416 28 052 28 120 27 716 Road tractorsnávesy a prívesy (vr. autobusových) 201 269 206 627 213 167 218 517 170 491 188 411 188 256 199 329 211 555 218 724 226 333 234 502 241 823 251 217 262 781 272 892 277 740 286 071 295 227 301 408 310 806 324 655 337 138 Semi trailers and trailers (including bus trailers)motocykle 45 647 46 676 47 900 48 709 51 977 56 366 58 101 63 897 70 336 55 513 59 649 63 952 68 175 74 228 80 932 88 804 95 426 102 997 110 345 117 104 123 853 131 316 139 463 Motorcyclesmalé motocykle 0 0 0 1 218 800 394 40 2 240 4 764 26 418 28 177 29 799 31 299 31 828 31 948 31 972 30 861 30 499 30 318 30 394 30 349 30 563 30 940 Small motorcyclesštvorkolky 0 0 0 0 0 0 0 1 133 2 319 3 269 3 935 4 754 5 435 6 189 7 022 8 017 9 232 10 177 10 967 11 493 12 733 13 606 13 765 QuadricyclesZdroj / Source: MV SR, Prezídium Policajného zboru
Pozn,: - údaj nebol zisťovaný / Note: - data were not recordedMotocykle – bez malých motocyklov, od roku 2007 vrátane motocyklov s postranným vozíkom / Motorcycles – without small motorcycles, since 2007 including sidecar motorcyclesŠtvorkolky – zahŕňa ľahkú štvorkolku, osobnú štvorkolku, štvorkolku;nákladnú štvorkolku / Quadricycles – including light quadricycle, passenger quadricycle, quadricycle and cargo quadricycleŤahač - zahŕňa ťahač návesu a ťahač prívesu / Road tractor – including semi-trailer tractor and trailer tractor;


2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Počet novoevidovaných osobných automobilov 57 784 57 630 59 361 65 698 60 031 56 608 74 830 64 744 68 861 69 512 65 466 71 693 78 180 88 504 96 312 98 602 101 743 76 300 75 608 78 659 Number of newly registered passenger cars


Počet vyradených osobných automobilov z evidencie vozidiel 31 945 32 009 15 307 18 769 28 962 36 477 101 308 36 838 34 489 35 455 39 139 35 557 39 129 44 708 47 180 49 088 64 412 59 354 55 178 45 060 Number of de-registered passenger cars


Zdroj / Source: MV SR, Prezídium Policajného zboru

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Vlastné spracovanie)2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Počet novoevidovaných nákladných automobilov 11 231 11 400 16 401 22 761 25 372 22 852 15 984 7 459 6 481 5 835 5 755 6 285 7 887 8 292 8 318 9 925 9 105 6 681 8 974 8 379 Number of newly registered cargo trucks


Počet vyradených nákladných automobilov z evidencie vozidiel 3 193 3170 16 493 2090 2 415 2 703 5760 4 653 4 706 4360 5 055 4 457 4 615 5 349 4710 5090 6670 6 127 6 088 5 464 Number of de-registered cargo trucks


Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru


Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Vlastné spracovanie)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Počet novoevidovaných autobusov 239 281 289 582 369 489 681 508 303 311 294 453 375 368 401 356 308 297 533 406 Number of newly registered buses


Počet vyradených autobusov z evidencie vozidiel 520 539 1 349 365 636 742 1 146 765 757 651 565 489 524 569 341 338 388 382 446 665 Number of de-registered buses


Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Vlastné spracovanie)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022Počet novoevidovaných ťahačov 1 149 1440 1 757 2 452 3 111 2 165 764 1 482 2 559 2520 3 002 2 827 3 498 3540 3 176 3 072 2 487 1 278 1 992 2 387 Number of newly registered road tractors


Počet vyradených ťahačov z evidencie vozidiel 76 119 303 167 226 283 840 1210 1 207 1120 1 527 1 609 2 263 2 173 2 255 2 322 2 566 1 963 1 877 1 967 Number of de-registered road tractors


Zdroj / Source:  MV SR, Prezídium Policajného zboru
Pozn,: Ťahač – zahŕňa ťahač návesu a  ťahač prívesu/Note: Road tractor – including semi-trailer tractor and trailer tractor
Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR (Vlastné spracovanie)