Cestná nákladná doprava


Road freight transport
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Preprava tovaru spolu 188 901 187 624 164 427 174 149 178 085 195 405 181 422 179 296 199 218 163 148 143 071 132 568 132 074 128 855 142 622 147 275 156 279 176 790 177 222 187 161 168 652 154 848 160 808 Transport of goods total
(tis. t) (thous. tonnes )
medzinárodná doprava spolu 10 697 9 628 11 263 13 341 15 327 20 494 20 022 27 202 30 931 29 879 30 866 33 585 37 361 36 438 41 436 46 581 50 432 47 951 48 317 44 268 40 719 39 967 40 938 international transport total
v tom dovoz 3 345 3 298 3 639 4 612 5 243 6 528 6 041 8 347 8 608 7 499 8 207 8 888 8 515 7 762 9 229 9 958 11 474 11 168 12 461 12 262 10 100 11 439 10 838 of which import
vývoz 5 165 4 801 5 550 6 453 6 690 8 773 7 910 10 245 9 942 9 744 10 300 11 164 11 347 10 836 10 760 12 506 12 671 12 496 14 522 13 764 13 086 13 293 14 157 export
preprava v tretích štátoch a medzinárodná kabotáž   2 187 1 529 2 074 2 276 3 394 5 193 6 071 8 610 12 381 12 636 12 359 13 533 17 499 17 840 21 447 24 117 26 287 24 287 21 334 18 242 17 533 15 235 15 943 cross trade transport and  international cabotage
vnútroštátna doprava 178 204 177 996 153 164 160 808 162 758 174 911 161 400 152 094 168 287 133 269 112 205 98 983 94 713 92 417 101 186 100 694 105 847 128 839 128 905 142 893 127 933 114 881 119 870 national transport
podľa účelu / by purpose
cudzie účely 80 725 79 766 77 162 90 200 92 813 120 942 111 469 115 026 136 533 116 959 109 321 104 931 103 894 98 450 108 645 115 659 122 947 138 314 138 212 144 438 134 787 123 833 - hire or reward
vlastné účely 108 176 107 858 87 265 83 949 85 272 74 463 69 953 64 270 62 685 46 189 33 750 27 637 28 180 30 405 33 977 31 616 33 332 38 476 39 010 42 723 33 865 31 015 - own account
Zdroj / Source: ŠÚ SR


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Prepravný výkon spolu 14 340 13 799 14 929 16 859 18 517 22 550 22 114 27 050 29 094 27 484 27 411 29 045 29 504 30 005 31 304 33 525 36 106 35 362 35 590 33 888 31 590 30 138 31 428 Transport performance total
(mil. tkm) (mill. tonne - km)
medzinárodná doprava spolu 9 284 8 481 9 909 11 613 13 082 16 923 16 897 21 425 22 768 21 937 22 190 24 116 24 429 25 414 26 256 28 314 30 453 29 071 29 138 27 200 25 154 23 896 25 275 international transport total
v tom dovoz 3 109 2 700 3 047 3 703 3 783 4 452 4 362 5 661 5 848 4 650 5 377 6 013 5 386 5 361 5 917 6 150 6 734 6 663 7 414 7 377 6 406 6 561 6 408 of which import
vývoz 3 920 3 734 4 371 5 148 5 163 6 498 5 725 7 243 6 929 6 593 6 863 7 446 6 786 7 585 6 917 7 894 8 360 8 290 8 711 8 465 7 721 7 796 8 375 export
preprava v tretích štátoch a medzinárodná kabotáž 2 255 2 047 2 491 2 762 4 136 5 973 6 810 8 521 9 991 10 693 9 949 10 657 12 257 12 469 13 421 14 270 15 360 14 117 13 014 11 358 11 027 9 539 10 492 cross trade transport and  international cabotage
vnútroštátna doprava 5 056 5 318 5 020 5 246 5 434 5 627 5 218 5625 6 326 5 548 5 221 4 929 5 075 4 591 5 049 5 211 5 653 6 291 6 452 6 688 6 436 6 242 6 153 national transport
podľa účelu / by purpose
cudzie účely 11 564 11 165 12 474 14 383 16 106 20 236 20 017 25 018 26 881 25 740 26 042 28 001 27 984 28 398 29 586 31 819 34 101 33 365 33 615 31 910 29 809 28 461 - hire or reward
vlastné účely 2 776 2 634 2 455 2 476 2 410 2 314 2 097 2 031 2 213 1 744 1 369 1 044 1 520 1 607 1 718 1 706 2 006 1 997 1 975 1 977 1 782 1 677 - own account
Zdroj / Source: ŠÚ SR