Dopravné nehody spolu a ich následky
Total road traffic accidents and their consequences


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year


Počet dopravných nehôd spolu 50 932 57 258 57 060 60 304 61 233 59 991 62 040 61 071 59 008 25 989 21 611 15 001 13 945 13 586 13 307 13 547 13 522 14 013 13 902 13 741 11 875 11 886 12 065 Total number of road accidents


Počet usmrtených osôb 628 614 610 645 603 560 579 627 558 347 345 324 296 223 259 274 242 250 229 245 224 226 244 Number of fatalities


Počet ťažko zranených osôb 2 204 2 367 2 213 2 163 2 157 1 974 2 032 2 036 1 806 1 408 1 207 1 168 1 122 1 086 1 098 1 121 1 057 1 127 1 272 1 050 914 869 882 Number of seriously injured persons


Počet ľahko zranených osôb 7 890 8 472 8 050 9 158 9 033 8 516 8 660 9 274 9 234 7 126 6 943 5 889 5 316 5 225 5 519 5 628 5 884 5 757 5 643 5 515 4 462 4 504 4 825 Number of slightly injured persons


Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 61 427 73 156 76 435 91 965 100 469 103 642 113 636 133 706 144 005 101 824 83 697 54 050 46 706 45 337 42 019 43 813 44 361 43 381 44 944 44 548 41 396 45 313 46 760 Material damage (thous. EUR)


Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year


Počet nehôd s usmrtením 559 545 532 566 531 492 519 568 509 303 319 294 264 206 229 250 226 222 212 215 205 210 217 Number of road accidents with fatality


Počet nehôd s ťažkým zranením 1 811 1 953 1 836 1 770 1 758 1 625 1 659 1 650 1 471 1 141 1 045 1 042 1 015 953 967 1 004 941 1 002 1 104 936 828 778 766 Number of road traffic accidents with serious injury


Počet nehôd s ľahkým zranením 5 514 5 683 5 498 6 215 6 154 5 786 5 810 6 282 6 363 5 021 5 206 4 439 4 091 3 954 4 195 4 248 4 435 4 414 4 373 4 259 3 522 3 553 3 745 Number of road traffic accidents with slight injury


Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 43 048 49 077 49 194 51 753 52 790 52 088 54 052 52 571 50 665 19 524 20 772 14 314 13 240 12 937 12 659 12 821 12 811 13 211 13 117 12 905 11 269 11 271 11 371 Number of road traffic accidents with material damage


Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Dopravné nehody na diaľnici


Accidents on motorway


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year


Počet dopravných nehôd na diaľnici spolu 969 1 080 1 112 1 130 1 331 1 338 1 341 1 517 1 439 848 746 405 430 449 456 443 411 377 451 457 403 648 790 Total number of road accidents on motorway


Počet nehôd s usmrtením 12 7 13 12 15 15 15 15 11 8 12 7 5 5 9 10 7 14 11 4 8 10 13 Number of road  accidents with fatality


Počet nehôd s ťažkým zranením 24 23 29 33 36 34 29 25 18 15 23 19 20 16 14 23 15 27 36 17 16 36 39 Number of road  accidents with serious injury


Počet nehôd s ľahkým zranením 39 53 49 75 71 84 100 87 91 73 101 66 89 77 79 62 90 81 87 82 69 97 146 Number of road  accidents with slight injury


Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 894 997 1 021 1 010 1 209 1 205 1 197 1 390 1 319 752 745 405 430 448 455 442 411 374 445 456 403 644 786 Number of road  accidents  with material damage


Počet usmrtených osôb 13 7 19 16 20 19 15 19 13 9 13 8 5 5 12 13 7 14 12 4 8 12 14 Number of fatalities


Počet ťažko zranených osôb 36 30 42 53 58 47 42 32 24 27 32 28 27 23 18 38 18 31 48 20 22 40 51 Number of  seriously injured persons


Počet ľahko zranených osôb 66 96 95 133 145 132 166 128 130 121 138 103 130 115 129 114 121 119 123 109 99 145 199 Number of  slightly injured persons


Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 2 052 2 331 2 808 3 771 4 224 5 378 5 668 6 490 7 335 6 481 6 273 3 179 3 688 4 380 4 410 4 837 4 188 4 412 4 859 5 299 5 115 6 804 8 580 Material damage (thous. EUR)


Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police ForceČasové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective year


Dopravné nehody na cestách I. triedy


Accidents on I. class roads


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year


Počet dopravných nehôd na cestách I. triedy spolu 10 998 12 614 12 383 13 058 13 601 13 352 13 218 13 343 13 024 5 536 4 698 3 130 2 693 2 585 2 402 2 505 2 341 2 390 2 433 2 359 1 991 1 911 2 028 Total number of road accidents on I. class roads


Počet nehôd s usmrtením 233 242 212 297 218 202 216 231 214 115 129 124 104 74 95 102 95 83 82 89 66 73 85 Number of road  accidents with fatality


Počet nehôd s ťažkým zranením 530 649 577 555 521 489 473 503 418 327 314 288 290 276 244 283 270 267 310 283 245 202 196 Number of road  accidents with serious injury


Počet nehôd s ľahkým zranením 1 537 1 614 1 486 1 683 1 666 1 552 1 526 1 613 1 686 1 273 1 333 1 182 997 1 033 1 016 1 072 1 044 1 059 1 074 1 029 846 819 923 Number of road  accidents with slight injury


Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 8 698 10 109 10 108 10 523 11 196 11 109 11 003 10 996 10 706 3 821 4 592 3 051 2 634 2 505 2 340 2 432 2 265 2 288 2 344 2 273 1 936 1 835 1 948 Number of road  accidents  with material damage


Počet usmrtených osôb 264 279 246 342 251 237 256 261 239 128 139 141 115 83 113 110 104 104 90 109 73 82 96 Number of fatalities


Počet ťažko zranených osôb 688 836 745 740 712 666 637 675 568 437 383 350 334 322 300 333 324 324 388 330 286 244 240 Number of  seriously injured persons


Počet ľahko zranených osôb 2 470 2 762 2 534 2 765 2 849 2 574 2 537 2 751 2 750 2 044 1 978 1 675 1 399 1 443 1 397 1 541 1 494 1 511 1 489 1 447 1 181 1 089 1 278 Number of  slightly injured persons


Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 17 259 21 980 21 905 25 971 28 841 30 032 31 882 36 158 38 679 28 694 24 217 16 803 14 241 12 942 11 296 12 389 13 335 11 377 11 750 11 832 11 514 10 418 12 705 Material damage (thous. EUR)


Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective yearDopravné nehody na cestách II. triedy


Accidents on II. class roads


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year


Počet dopravných nehôd na cestách  II. triedy spolu 5 281 5 901 5 812 6 240 5 960 5 877 5 658 5 967 5 893 2 717 2 254 1 541 1 457 1 422 1 348 1 280 1 286 1 450 1 361 1 300 1 139 1 106 988 Total number of road accidents on II. class roads


Počet nehôd s usmrtením 105 96 109 83 104 98 95 109 100 53 58 54 50 40 39 51 38 45 47 41 48 36 40 Number of road  accidents with fatality


Počet nehôd s ťažkým zranením 283 285 298 278 271 243 255 269 268 175 177 165 163 162 168 146 141 165 171 154 136 129 101 Number of road  accidents with serious injury


Počet nehôd s ľahkým zranením 891 853 855 919 879 898 782 952 979 748 779 667 608 619 651 604 669 710 672 640 546 568 520 Number of road  accidents with slight injury


Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 4 002 4 667 4 550 4 960 4 706 4 638 4 526 4 637 4 546 1 741 2 183 1 490 1 394 1 372 1 300 1 235 1 240 1 400 1 313 1 259 1 094 1 068 959 Number of road  accidents  with  material damage


Počet usmrtených osôb 124 105 128 102 116 106 101 119 108 62 67 61 61 44 46 57 42 48 52 44 56 40 46 Number of fatalities


Počet ťažko zranených osôb 374 368 365 349 334 286 337 348 339 221 210 187 187 204 201 164 161 188 192 181 150 146 117 Number of  seriously injured persons


Počet ľahko zranených osôb 1 356 1 340 1 368 1 465 1 386 1 455 1 310 1 527 1 515 1 124 1 103 932 825 919 956 855 976 966 940 878 732 777 727 Number of  slightly injured persons


Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 7 148 8 994 9 385 11 309 11 684 11 652 12 338 14 931 17 371 12 125 9 835 6 482 5 620 6 140 5 462 5 229 5 352 6 147 5 495 5 573 4 902 5 482 4 950 Material damage (thous. EUR)


Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective yearDopravné nehody v obci


Accidents inside built-up areas


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year


Počet dopravných nehôd v obci spolu 38 043 42 605 42 208 44 323 44 038 43 399 45 455 44 451 42 937 17 761 14 668 10 464 9 809 9 623 9 744 9 835 9 911 10 294 10 263 10 198 8 636 8 791 8 861 Total number of road accidents inside built-up areas


Počet nehôd s usmrtením 287 266 252 277 249 243 255 261 243 136 138 111 90 87 82 95 85 85 65 82 76 81 86 Number of road   accidents with fatality


Počet nehôd s ťažkým zranením 1 182 1 295 1 136 1 088 1 103 989 992 1 003 884 678 600 611 595 564 598 617 547 592 647 536 455 448 456 Number of road   accidents with serious injury


Počet nehôd s ľahkým zranením 3 905 4 004 3 903 4 410 4 328 3 922 3 941 4 308 4 262 3 216 3 271 2 772 2 633 2 508 2 750 2 733 2 882 2 808 2 806 2 781 2 227 2 339 2 469 Number of road   accidents with slight injury


Počet nehôd pri ktorých došlo k hmotnej škode 32 669 37 040 36 917 38 548 38 358 38 245 40 267 38 879 37 548 13 731 13 886 9 822 9 149 9 017 9 132 9 151 9 245 9 556 9 548 9 417 8 091 8 233 8 220 Number of road   accidents  with  material damage


Počet usmrtených osôb 311 294 268 305 269 253 269 276 254 157 145 120 96 91 84 103 88 86 70 84 81 81 92 Number of fatalities


Počet ťažko zranených osôb 1 333 1 449 1 268 1 237 1 247 1 123 1 114 1 132 973 753 634 643 628 609 647 651 573 625 703 566 473 471 490 Number of seriously  injured persons


Počet ľahko zranených osôb 5 005 5 375 5 088 5 908 5 734 5 236 5 251 5 735 5 554 4 115 4 025 3 413 3 171 3 050 3 375 3 354 3 552 3 403 3 363 3 390 2 666 2 799 2 990 Number of slightly  injured persons


Spôsobená hmotná škoda (tis. EUR) 38 791 47 065 48 132 57 106 60 236 62 783 69 460 81 763 88 590 56 874 44 685 28 325 23 592 22 206 21 984 21 057 22 989 22 223 22 613 23 277 20 456 22 763 23 429 Material damage  (thous. EUR)


Zdroj/Source: Prezídium Policajného zboru / Presidium of the Police Force


Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku / Time series were recalculated using average annual rate of the respective yearDopravné nehody mimo obec


Accidents outside built-up areas


Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Year


Počet dopravných nehôd mimo obce spolu 12 889 14 653 14 852 15 981 17 195 16 592 16 585 16 620 16 071 8 228 6 942 4 537 4 136 3 963 3 563 3 712 3 611 3 717 3 636 3 541 3 235 3 092 3 203 Total number of road accidents outside built-up areas


Počet nehôd s usmrtením 272 279 280 289 282 249 264 307 266 167 181 183 174 119 147 155 141 137 260 133 129 129 131 Number of road  accidents with fatality


Počet nehôd s ťažkým zranením 629 658 700 682 655 636 667 647 587 463 445 431 420 389 369 387 394 410 456 400 373 330 310 Number of road  accidents with serious injury


Počet nehôd s ľahkým zranením 1 609 1 679 1 595 1 805 1 826 1 864 1 869 1 974 2 101 1 805 1 935 1 667 1 458 1 446 1 445 1 515 1 553 1 606 1 570 1 477 1 293 1 214 1 276 Number of road  accidents with slight injury