Základné ukazovatele právnických a fyzických osôb v odvetví dopravy (SK NACE 49 - 52)*¹
Basic indicators of legal entities and natural persons in sector of transport (SK NACE 49 - 52)*¹

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
v odvetví dopravy 99 547 100 760 98 150 89 220 85 792 83 990 85 370 89 682 93 912 95 416 97 486 99 496 98 271 93 050 98 951 101 095 99 973 101 686 112 016 114 618 114 085 113 788 114 735 Average registered number of employees (natural persons)
v odvetví železničnej doprave - - - - - - - 16 057 15 886 15 340 - - 12 979 12 491 12 325 12 492 12 510 12 294 12 149 12 133 11 662 11 046 9 969 Average registered number of employees (natural persons)
v cestnej osobnej doprave 13 072 12 755 12 364 11 448 10 574 9 728 9 291 8 985 8 663 8 354 7 837 7 680 7 721 7 401 7 542 7 492 7 522 7 646 7 857 8 048 7 547 7 499 7 075 Average registered number of employees (natural persons)
v cestnej nákladnej doprave 6 455 6 306 6 325 6 327 6 649 7 281 8 309 10 601 13 347 13 979 14 280 16 619 16 009 18 363 19 790 23 109 23 920 25 168 27 695 26 655 25 048 24 827 24 593 Average registered number of employees (natural persons)
v odvetví v MHD 5 480 5 307 5 316 5 251 5 162 5 000 4 915 4 824 4 731 5 019 5 093 4 937 4 576 4 585 4 425 4 378 4 335 4 361 4 489 4 405 4 473 4 427 - Average registered number of employees (natural persons)
vo vnútrozemskej vodnej doprave 1 406 1 208 1 060 903 710 713 730 679 601 499 442 392 383 403 361 332 287 315 305 261 260 233 272 Average registered number of employees (natural persons)
v leteckej doprave 245 232 314 315 635 798 720 849 886 98 201 340 363 217 310 256 299 347 530 383 330 274 298 Average registered number of employees (natural persons)
Zdroj: MDV SR, DATAcube (Vlastné spracovanie)


Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
v odvetví dopravy 281 291 322 355 398 443 490 581 680 702 719 721 761 781 822 853 892 935 1 010 1 081 1 099 1 147 - Average monthly wage per employee (in EUR)
v odvetví železničnej doprave 309 323 354 385 426 476 526 616 708 745 762 768 817 835 874 902 938 1 000 1 091 1 184 1 210 1 319 1 602 Average monthly wage per employee (in EUR)
v cestnej osobnej doprave 267 301 328 361 396 434 482 555 651 693 705 746 761 796 804 842 905 945 1 029 1 114 1 149 1 185 1 326 Average monthly wage per employee (in EUR)
v cestnej nákladnej doprave 245 275 292 318 361 404 415 498 574 573 577 607 617 619 641 678 709 779 869 918 933 1 021 1 100 Average monthly wage per employee (in EUR)
v odvetví v MHD 326 350 379 411 454 507 565 683 790 838 893 891 939 939 985 1 008 1 061 1 117 1 162 1 335 1 316 1 360 - Average monthly wage per employee (in EUR)
vo vnútrozemskej vodnej doprave 327 347 359 350 422 533 511 689 799 851 975 979 1 032 993 1 092 1 169 1 285 1 298 1 292 1 659 1 590 1 776 2 017 Average monthly wage per employee (in EUR)
v leteckej doprave 512 583 646 837 974 1 089 1 636 1 720 2 532 1 660 2 077 2 009 2 066 2 257 1 999 2 559 2 115 2 029 1 971 2 080 1 604 2 527 2 212 Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj: MDV SR, DATAcube (Vlastné spracovanie)Základné ukazovatele právnických a fyzických osôb v odvetví dopravy (SK NACE 49 - 52)*¹
Basic indicators of legal entities and natural persons in sector of transport (SK NACE 49 - 52)*¹


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 99 547 100 760 98 150 89 220 85 792 83 990 85 370 89 682 93 912 95 416 97 486 99 496 98 271 93 050 98 951 101 095 99 973 101 686 112 016 114 618 114 085 113 788 114 735 Average registered number of employees (natural persons)
Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 281 291 322 355 398 443 490 581 680 702 719 721 761 781 822 853 892 935 1 010 1 081 1 099 1 147 - Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj / Source: ŠÚ SR*1 vrátane podnikov vládneho sektoru/ including Government Sector Enterprises

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective yearZákladné ukazovatele právnických osôb v železničnej doprave (SK NACE 49.1 - 49.2, 52.21)*¹
Basic indicators of legal entities in railway transport (SK NACE 49.1 - 49.2, 52.21)*¹


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách - - - - - - - 16 057 15 886 15 340 - - 12 979 12 491 12 325 12 492 12 510 12 294 12 149 12 133 11 662 11 046 9 969 Average registered number of employees (natural persons)
Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 309 323 354 385 426 476 526 616 708 745 762 768 817 835 874 902 938 1 000 1 091 1 184 1 210 1 319 1 602 Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj / Source: ŠÚ SR
*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective yearZákladné ukazovatele právnických osôb v cestnej osobnej doprave (SK NACE 49.3)*¹ (bez MHD a taxi)
Basic indicators of legal entities in road passenger transport (SK NACE 49.3)*¹ (excl. urban public transport and taxi)


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 13 072 12 755 12 364 11 448 10 574 9 728 9 291 8 985 8 663 8 354 7 837 7 680 7 721 7 401 7 542 7 492 7 522 7 646 7 857 8 048 7 547 7 499 7 075 Average registered number of employees (natural persons)
Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 267 301 328 361 396 434 482 555 651 693 705 746 761 796 804 842 905 945 1 029 1 114 1 149 1 185 1 326 Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj / Source: ŠÚ SR*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year Základné ukazovatele právnických osôb v cestnej nákladnej doprave (SK NACE 49.4)*¹
Basic indicators of legal entities in road freight transport (SK NACE 49.4)*¹


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 6 455 6 306 6 325 6 327 6 649 7 281 8 309 10 601 13 347 13 979 14 280 16 619 16 009 18 363 19 790 23 109 23 920 25 168 27 695 26 655 25 048 24 827 24 593 Average registered number of employees (natural persons)
Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 245 275 292 318 361 404 415 498 574 573 577 607 617 619 641 678 709 779 869 918 933 1 021 1 100 Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj / Source: ŠÚ SR*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective yearZákladné ukazovatele právnických osôb v MHD (SK NACE 49.31)
Basic indicators of legal entities in urban public transport (SK NACE 49.31)


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 5 480 5 307 5 316 5 251 5 162 5 000 4 915 4 824 4 731 5 019 5 093 4 937 4 576 4 585 4 425 4 378 4 335 4 361 4 489 4 405 4 473 4 427 - Average registered number of employees (natural persons)
Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 326 350 379 411 454 507 565 683 790 838 893 891 939 939 985 1 008 1 061 1 117 1 162 1 335 1 316 1 360 - Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj / Source: ŠÚ SRČasové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective yearZákladné ukazovatele právnických osôb vo vnútrozemskej vodnej doprave (SK NACE 50.3 - 50.4)*¹
Basic indicators of legal entities in inland waterway transport (SK NACE 50.3 - 50.4)*¹


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 1 406 1 208 1 060 903 710 713 730 679 601 499 442 392 383 403 361 332 287 315 305 261 260 233 272 Average registered number of employees (natural persons)
Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 327 347 359 350 422 533 511 689 799 851 975 979 1 032 993 1 092 1 169 1 285 1 298 1 292 1 659 1 590 1 776 2 017 Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj / Source: ŠÚ SR*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective yearZákladné ukazovatele právnických osôb v leteckej doprave (SK NACE 51)*¹
Basic indicators of legal entities in air transport (SK NACE 51)*¹


2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách 245 232 314 315 635 798 720 849 886 98 201 340 363 217 310 256 299 347 530 383 330 274 298 Average registered number of employees (natural persons)
Priemerná mesačná mzda v EUR na 1 zamestnanca 512 583 646 837 974 1 089 1 636 1 720 2 532 1 660 2 077 2 009 2 066 2 257 1 999 2 559 2 115 2 029 1 971 2 080 1 604 2 527 2 212 Average monthly wage per employee (in EUR)
Zdroj / Source: ŠÚ SR*1 v dopravných podnikoch s počtom zamestnancov 20 a viac/ in transport enterprises with the number of employees 20 and more

Časové rady boli prepočítané priemerným ročným kurzom v danom roku/Time series were recalculated using average annual rate for respective year