Letecká doprava - dopravné prostriedky

Air transport - Means of Transport2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Počet civilných lietadiel v registri SR spolu 476 565 579 591 608 555 559 521 550 701 685 668 661 674 688 692 714 730 738 756 776 792 822 Number of civil aircrafts in the register of the Slovak Republic total

z toho

do 9 000 kg 468 553 564 575 586 534 542 505 524 666 662 644 642 655 671 673 690 704 711 731 754 766 792 under 9 000 kg

nad 9 000 kg 8 12 15 16 22 21 17 16 26 35 23 24 19 19 17 19 24 26 27 25 22 26 30 9 000 kg or more

Zdroj / Source: ŠÚ SR
Zdroj / Source: MDV SR (Vlastné spracovanie)