Letecká nákladná doprava
Air freight transport

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Preprava tovaru spolu 697 730 1,002 1,134 267 230 82 194 312 7 11 1 4 7 9,116 24,106 28,552 42,778 30,04 46,081 18 Transport of goods total

(t) (tonnes )

medzinárodná doprava 665 706 911 875 247 230 74 191 311 7 10 0 3 5 8,606 24,106 28,322 42,778 30,04 46,081 18 international transport

vnútroštátna doprava 32 24 91 259 20 0 8 3 1 0 1 1 1 2 510 0 230 0 0 0 0 national transport
pravidelná 596 632 844 866 236 221 78 56 292 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 scheduled

nepravidelná 101 98 158 268 31 9 4 138 20 6 11 1 4 6 9,116 24,106 28,552 42,778 30,04 46,081 18 non-scheduled

Zdroj / Source: MDV SR (Vlastné spracovanie)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Prepravný výkon spolu (tis. tkm) 220 352 703 1,263 605 794 208 193 323 25 8 4 8 10 31,597 106,833 117,981 197,148 140,545 185,904 153 Transport  performance total (thous. tonne - km)

medzinárodná doprava 185 339 684 1,162 597 794 205 192 323 25 8 0 8 9 31,554 106,833 117,961 197,148 140,545 185,904 153 international transport

vnútroštátna doprava 35 13 19 101 8 0 3 1 0 0 0 4 0 1 43 0 20 0 0 0 0 national transport
pravidelná 180 248 625 1,083 509 776 193 73 303 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 scheduled

nepravidelná 40 104 78 180 96 18 15 120 20 23 8 4 8 9 31,597 106,833 117,981 197,148 140,545 185,904 153 non-scheduled

Zdroj / Source: MDV SR (Vlastné spracovanie)