Investície do leteckej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Investment in airport infrastructure (Mill. EUR), current prices
Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 127,1 67,6 29,8 33,6 74,1 92,5 106,6 127 109,3 116,3 101 132 . 96 Belgium
Dánsko  118,1 35 47,9 31,1 30,8 79,6 22,5 9,5 . . . . . . Denmark
Fínsko 65 48 45 44 45 35 86,2 78,9 183 175,5 245,4 304 246 160 Finland
Francúzsko 783,2 860,2 758,6 949 616 431 390 512 774 801 936 1029 689 440 France
Grécko 52 91 38 49 60 49 52,9 43,5 48,8 27 27,2 20,7 21,5 16,4 Greece
Holandsko . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
Írsko . 105 243 83 . . . . . . 131 248 285 . Ireland
Luxembursko 2,9 26,3 6,7 12,5 11 0,2 0,5 1,9 . . 12,4 10,2 4,9 . Luxembourg
Nemecko 1 411,00 700 1 480,00 1 815,00 1 390,00 930 770 850 900 1 100,00 1370 1940 2000 1375 Germany
Portugalsko 150,2 133,8 126,9 102 64 53 45 80 66,5 76,5 69 76,3 101,6 43 Portugal
Rakúsko 81,9 361,5 174,4 . . . . . . . . . . . Austria
Španielsko 556 1 512,00 1 744,00 1 235,00 943 585 363 293 377 445 617 635 618,3 807 Spain
Švédsko 314,9 84,6 78,8 126,4 404,1 289,3 114,7 131,3 242,8 424,7 343,1 373,9 343,8 218,5 Sweden
Taliansko 355 806 634 184 98 87 123 148 71 . 37 35 . . Italy
Veľká Británia 1 196,10 2 601,30 . . . . . . . . . United Kingdom

Česká republika 27,9 236,5 81,4 40 47,2 55,6 36 36,4 65,1 63,9 125,1 162,6 201,5 4,8 Czech Republic
Maďarsko 26,8 115,1 50,6 37,9 25,8 11,9 7,6 10,2 17,8 48,5 54,3 102,5 82 49,2 Hungary
Poľsko 70,4 131 131,9 205,6 146,3 153,4 236,8 302,4 69,9 43,9 55,4 150,1 125,1 186 Poland
Slovenská republika 3,6 27,5 70,1 32,5 31,3 3,9 4,6 4,2 4,8 3,5 2,9 . 12,2 4 Slovak Republic

Estónsko 1 4 3 6 0,5 1 0,1 0 13,8 16,5 11 14 4 23 Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko 11,6 14,9 2,6 5,6 9 38,5 50 42 14 6 10 20 13 6 Latvia
Litva 1,4 4,3 8,1 14,5 2,9 6,7 6 6 2 29 6 21 26 35 Lithuania

Švajčiarsko 410,9 104 210,5 327,4 264,7 294,1 293,9 213,6 351,3 . 442,7 547,8 484 290,4 Switzerland
Nórsko 72,5 21,3 203,1 158,2 475,7 484,8 296,5 265,3 872,3 . 208,2 333 . . Norway

Bulharsko 5,6 2 1,5 1,5 9,7 5,1 5,1 4,6 4,6 . 6,1 5,1 2 2 Bulgaria
Rumunsko 6,5 1,9 0,9 2,1 21,1 19,2 28,6 38,7 22,3 . 1,9 . . . Romania
Slovinsko 3 1 7 3 4 4 1 1 0 1 1 2 1 10 Slovenia
Chorvátsko 5,4 19 28,1 18,6 15,6 16,1 77,9 139,7 175,9 65,8 98,4 114,7 22,2 5,7 Croatia
 Zdroj / Source:
International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2023