Investície do vodnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Investment in inland waterway infrastructure (Mill. EUR), current prices
Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 151,7 156,4 154 152 152 167 103 291 225 237,5 197 197 249 562 Belgium
Dánsko  . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Fínsko 0 1 2 1 2 3 2 2 2 4,2 8,1 3,6 3 . Finland
Francúzsko 154 144,9 253,2 264,3 236 224,4 180 163 208 299 226,3 163 306,6 349,5 France
Grécko . . . . . . . . . . . . . . Greece
Holandsko 402 284 252 263 . . . . . .
.
. Netherlands
Írsko . . . . . . . . . . . . . . Ireland
Luxembursko 0,5 0,3 1 1,3 0,7 0,1 0,3 0 . . 0,1 0,1 0,1 . Luxembourg
Nemecko 828 790 1 100,00 1 070,0 885 865 865 830 895 860 760 1000 1220 1090 Germany
Portugalsko 0,6 19,8 1 0,8 3 0 . . . . . . . . Portugal
Rakúsko . 6,5 11,3 2 3 11 10 2 2 . 3 4,5 3,7 4,3 Austria
Španielsko . . . . . . . . . . . . . . Spain
Švédsko . . . . . . . . . . . . . . Sweden
Taliansko 30 53 42 36 52 136 358 509 48 . 246 79 99 . Italy
Veľká Británia . . . . . . . . . . . . . . United Kingdom

Česká republika 11,3 10,2 57,8 22,3 17,2 7,2 9,6 15,1 9,8 7,2 2,8 51,1 55,5 30,2 Czech Republic
Maďarsko 0,3 1,6 0,7 0,2 0 0,1 0 0 10,3 1,8 1 0,9 3,1 1,9 Hungary
Poľsko . 7 24,8 29,1 0,2 . 61,2 . . . . 56,1 39,2 64,4 Poland
Slovenská republika 1,2 0,9 2,9 1,3 1,4 0,7 0,3 0,1 0,1 1,1 1,5 . 1,1 . Slovak Republic

Estónsko . . . . . . . . . . . . . . Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko . . . . . . . . . . . . . . Latvia
Litva 0,3 0,3 0,9 2,3 0,3 0,9 3 1 0 0 0 0 7 10 Lithuania

Švajčiarsko 16,7 . . . . . . . . . . . . . Switzerland
Nórsko . . . . . . . . . . . . . . Norway

Bulharsko . 85,4 0 0 0 0 0,5 1,3 0 0,2 0 0 1 . Bulgaria
Rumunsko 104,8 139,7 423,5 519 279,5 268,1 314,1 505,9 236,9 105,1 189,7 . . . Romania
Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . Slovenia
Chorvátsko 1,7 1,9 2,6 3,5 3,3 1,7 . . . . . . . . Croatia
Zdroj / Source:
International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2023