Výdavky na údržbu leteckej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Expenditures on airport infrastructure maintenance (Mill. EUR), current prices
Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko . . . . . . . . . . . . . . Belgium
Dánsko  . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Fínsko 143 181 240 267 268 251 233 232 240 219 209,1 220 162 155 Finland
Francúzsko . . . . . . . . . . . . . . France
Grécko . . . . . . . . . . . . . . Greece
Holandsko . . . . . . . . . . . . . . Netherlands
Írsko . 33 34 29 . . . . . . . . 1 . Ireland
Luxembursko 3 5,6 7,5 7 9,7 9,6 9,5 9,4 . . 12 15,5 17,5 . Luxembourg
Nemecko . . . . . . . . . . . . . . Germany
Portugalsko 5,5 4,4 9 15,8 . . . . . . . . . . Portugal
Rakúsko . . . . . . . . . . . . . . Austria
Španielsko . . . . . . . . . . . . . . Spain
Švédsko . 34,3 26,4 17,3 17,7 16,4 12,3 13,1 13,6 14 13,7 17,9 15,4 23,4 Sweden
Taliansko 221 178 102 95 115 109 93 90 . . 176 200 . . Italy
Veľká Británia . . . .  . . . . . . . . . United Kingdom

Česká republika 12,8 14,5 13,8 7 8,8 15,2 9 8,2 11 17,2 13,7 14,2 8,8 0,7 Czech Republic
Maďarsko . . 8,2 8,5 8,1 7,6 7,1 7,5 7,7 13,2 22,9 26,2 15,9 2,4 Hungary
Poľsko 1 2 5 20,6 64,3 33,6 63,1 96,3 15,4 2,1 3,2 3 3,8 3,2 Poland
Slovenská republika 1,2 1,8 4,6 2,1 2,5 1,3 1,2 1,9 2,4 2,7 2,2 . 1,7 2 Slovak Republic

Estónsko . . . . . . . . . . . . . . Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko . . . . . . . . . . . . . . Latvia
Litva 1,4 2,9 1,2 1,2 1,4 1,7 2 2 3 5 4 3 2 3 Lithuania

Švajčiarsko . . . . . . . . . . . . . . Switzerland
Nórsko 34,1 . . . . . . . . . . . . . Norway

Bulharsko 5,6 2 1,5 1,5 0 2 2 1,5 1,5 . 0,5 0,5 0 0 Bulgaria
Rumunsko . 0 . . . . . . . . . . . . Romania
Slovinsko . . . .  . . . . 0 0 0 0 0 Slovenia
Chorvátsko 0,5 0,7 2,3 3,5 3,5 4,5 4,5 3,5 4 6,3 6,6 6,7 7,4 5,4 Croatia
Zdroj / Source:
International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2023