Výdavky na údržbu vodnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Expenditures on inland waterway infrastructure maintenance (Mill. EUR), current prices
Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko 48,1 66 65 58 71 66 27 82 103 87,5 60 61 . 94 Belgium
Dánsko  . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Fínsko 27 15 17 20 15 16 17 16,3 18 16 17,7 12,6 17 13 Finland
Francúzsko 46 55 60 61 61 61 60 59,8 59,6 62,2 59 59,2 60,1 59,1 France
Grécko . . . . . . . . . . . . . . Greece
Holandsko 362 604 544 343 . . . . . . . . . . Netherlands
Írsko . . . . . . . . . . . . . . Ireland
Luxembursko 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 . . 0,2 0,3 0,1 . Luxembourg
Nemecko . . . . . . . . . . . . . . Germany
Portugalsko . . . 0 1 1 . . . . . . .
Portugal
Rakúsko . . . 11 12 17 19 14 12 . 12 13,1 13,4 14 Austria
Španielsko . . . . . . . . . . . . . . Spain
Švédsko . . . . . . . . . . . . . . Sweden
Taliansko 38 481 81 78 77 113 125 106 . . 111 110 . . Italy
Veľká Británia . . . . . . . . . . . . . . United Kingdom

Česká republika 4,3 2,2 1,5 1,8 2,9 4,6 4,5 7,5 6,2 6,5 7,5 12,2 5,3 3,9 Czech Republic
Maďarsko . 1,3 3,2 1,6 0,8 0,9 1,3 1,4 2,7 2,2 2,1 2,2 2 1,8 Hungary
Poľsko . 14,4 7,8 16,5 7,6 21 5,5 . . . . 9,8 9,5 9,6 Poland
Slovenská republika 6,9 2,1 2,1 2,3 2,6 3,7 9,3 3,7 0,3 7,1 1,8 . 2
Slovak Republic

Estónsko . . . . . . . . . . . . . . Estonia
Cyprus . . . . . . . . . .Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko . . . . . . . . . . . . . . Latvia
Litva 1,4 1,7 1,2 1,2 1,7 1,7 2 2 2 2 2 2 4 3 Lithuania

Švajčiarsko . . . . . . . . . . . . . . Switzerland
Nórsko . . . . . . . . . . . . . . Norway

Bulharsko . 507,2 1 1,5 1 1 1 1 1 . 3,4 3,6 3,6 3 Bulgaria
Rumunsko . 6,1 . . . . . . . . . . . . Romania
Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . Slovenia
Chorvátsko 1,6 3,8 0,7 0,8 1,2 1,2 . . . . . . . . Croatia
Zdroj / Source:
International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2023