Výdavky na údržbu železničnej infraštruktúry (mil. Eur), bežné ceny
Expenditures on railway infrastructure maintenance (Mill. EUR), current prices
Štát / rok  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Country / year
Belgicko . . 295 312 311 329 333 313 311 317 320 320 313 303 Belgium
Dánsko  . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Fínsko 115 156 195 197 181 201 194 206 216 233 221 231 259 270 Finland
Francúzsko 2 617,00 3 568,00 3 770,00 3 804,00 3 983,00 3 884,00 3 115,00 3 245,80 3 329,60 3 543,10 3453,8 3465,1 3063,9 3444,7 France
Grécko . . . . . . . . . . . . . . Greece
Holandsko 604 1 118,00 1 690,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 . . . . . . . . Netherlands
Írsko 115 127 . . . . . . . . 214,5 239,1 231,3 . Ireland
Luxembursko 88 112,2 120 124,4 132,4 139,5 142,7 152,6 . . 158,3 178,6 183,6 . Luxembourg
Nemecko . . . . . . . . . . . . . . Germany
Portugalsko 52 100 135 . . . . . . . . . . . Portugal
Rakúsko 347 302 344,2 450,6 480 497 504 503 535 . 560 569 578 597 Austria
Španielsko . . . . . . . . . . . . .
Spain
Švédsko 305 490,4 723,2 750,3 851,1 924,5 976,6 910,5 954,1 1 001,80 713,7 664,9 662,9 764 Sweden
Taliansko 5 363,00 8 919,00 7 829,00 7 675,00 7 477,00 7 205,00 7 194,00 1 741,00 . . 4190 3969 5020 . Italy
Veľká Británia . . 2 084,30 1 840,20 1 951,60 2 046,90 1 067,40 5 465,90 5 166,50 5 443,20 6836,4 6934,4 . . United Kingdom

Česká republika 256,6 235,8 359,1 364,5 353 377,6 423,6 661,1 576,9 547,8 671,3 782,6 837,4 794,4 Czech Republic
Maďarsko 78,6 233,9 439,7 435,1 434,8 418,2 490,2 473,3 550 621,4 636,1 669,3 740,9 723,5 Hungary
Poľsko 59,4 82,3 212,8 238,7 307,3 387,2 614,2 578,8 729,4 796,9 716,6 916,1 1001,3 1052,6 Poland
Slovenská republika 7,9 9,6 12,4 6,4 8,6 6,9 7,5 10,5 9,5 13,1 15,1 . 8,8 16 Slovak Republic

Estónsko . . . . . . . . . . . . . . Estonia
Cyprus . . . . . . . . . . . . . . Cyprus
Malta . . . . . . . . . . . . . . Malta
Lotyšsko 31,3 52,3 98 109,4 111,8 110,2 119 117 108 105 112 113,2 101 88,8 Latvia
Litva 47,6 105,4 142,8 151,2 156,4 153,5 155 161 167 180 156 162 163 162 Lithuania

Švajčiarsko 468 683,3 586,7 666,9 728,4 728,7 708,1 816,8 805,4 . 545,5 477,2 610,1 666,9 Switzerland
Nórsko 336,1 359,5 677,9 730,5 756,5 713 800,9 837,3 . . 710,9 757 688 . Norway

Bulharsko 13,8 30,7 35,8 32,7 37,3 41,9 49,6 32,7 32,7 . 35,8 33,7 49,1 55,7 Bulgaria
Rumunsko . 57,7 . . . . . . . . . . . . Romania
Slovinsko 7 7 68 81 87 71 101 110 89,8 133 123 121 142 99 Slovenia
Chorvátsko 47,8 106,6 89,9 86,8 102,2 102,1 105,7 100,7 87,7 91 96,7 100,8 92,7 95,9 Croatia
 Zdroj / Source:
International Transport Forum/OECD – Infrastructure Investment and Maintenance, Data, internet 2023