Mestská hromadná doprava

Urban public transport2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preprava osôb spolu 574,292 526,759 509,507 520,33 500,189 492,557 490,265 491,55 479,957 463,78 459,925 488,166 457,432 437,706 448,797 449,08 453,31 450,285 451,697 459,964 336,218 308,549 384,343 Total transport of passengers (mill. persons)
(mil. os)
z toho / of which
Preprava osôb podnikmi MHD 404,539 373,269 370,018 394,465 383,118 395,064 400,673 403,466 399,425 389,263 385,594 417,293 388,239 369,323 380,576 379,468 377,345 373,101 374,849 382,662 283,913 259,459 363,419 Transport of passengers by urban public transport companies
v tom / of which
električková doprava 100,185 98,719 96,553 104,56 104,391 109,101 109,836 109,705 107,08 100,871 97,739 109,082 98,788 88,841 87,672 85,017 95,028 89,859 93,583 93,44 66,854 63,570 83,114 Tram transport
trolejbusová doprava 62,997 53,167 54,707 59,034 57,688 58,032 59,071 60,655 62,038 62,745 62,236 65,42 63,281 60,719 62,017 60,225 59,688 59,759 57,609 60,38 42,467 45,871 56,916 Trolleybus transport
autobusová doprava 241,357 221,383 218,758 230,871 221,039 227,931 231,766 233,106 230,307 225,647 225,619 242,791 226,17 219,763 230,887 234,226 222,629 223,483 223,657 228,842 174,592 150,018 223,389 Bus transport

Preprava osôb ostatnými podnikmi verejnej dopravy 169,753 153,49 139,489 125,865 117,071 97,493 89,592 88,084 80,532 74,517 74,331 70,873 69,193 68,383 68,221 69,612 75,965 77,184 76,848 77,302 52,305 49,09 20,92 Transport of passengers by other public transport companies
Zdroj / Source: ŠÚ SR
Zdroj: MDV SR (Vlastné spracovanie)