Železničná doprava - dopravné prostriedky


Rail transport - Means of Transport2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Rušne spolu 1 208 1 167 1 131 1 116 1 072 1 079 1 087 1 057 1 010 993 967 983 973 984 973 952 940 881 850 876 901 874 862 Locomotives total (number)

(počet)

podľa pohonu / by source of power:

elektrické 555 543 538 528 529 460 460 488 482 481 478 484 485 487 479 484 485 463 442 445 462 457 - electric

motorové 653 624 593 588 543 619 627 569 528 512 489 499 488 497 494 468 455 418 408 431 439 417 - diesel
Elektrické motorové a motorové vozne spolu 361 344 320 315 279 281 251 273 257 246 234 236 227 228 236 251 237 241 242 397 429 500 505 Electric - diesel and diesel railcars total (number)

(počet)

podľa pohonu / by source of power:

elektrické motorové 72 73 86 86 89 79 49 49 47 68 60 60 48 46 65 69 61 61 73 153 184 210 - electric diesel

motorové 289 271 234 229 190 202 202 224 210 178 174 176 179 182 171 182 176 180 169 244 245 290 - diesel
Osobné vozne spolu  1 642 1 561 1 873 1 597 1 259 1 286 1 311 1 312 1 202 1 362 1 217 1 259 1 145 1 092 1 055 969 973 948 885 899 913 866 738 Passenger carriages total (number)

(počet)
Nákladné vozne spolu 26 975 24 587 24 796 23 973 24 936 25 515 25 989 27 538 20 820 14 534 15 313 15 964 15 867 15 982 14 970 15 533 15 786 15 509 13 836 13 182 12 967 12 360 12 397 Goods wagons total (number)

(počet)
Nákladné vozne pre kombinovanú dopravu spolu 457 452 449 227 449 257 257 298 448 548 328 564 698 1 026 698 545 545 582 531 531 531 531 531 Wagons for intermodal transport total (number)

(počet)

v tom / of which

košové 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 100 60 138 60 60 60 60 60 60 60 60 60 basket wagons

kontajnerové 397 392 389 167 389 197 197 238 388 488 268 464 638 888 638 485 485 522 471 471 471 471 471 container wagons

Zdroj / Source: ŠÚ SR
osobné vozne – vrátane reštauračných, lôžkových, lehátkových a batožinových (od roku 2003)/passenger carriages – including dining cars, sleeping cars and luggage cars (since year 2003)