Železničná verejná osobná doprava


Railway public passenger transport2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Preprava osôb spolu 66 806 63 473 59 430 51 274 50 325 50 458 48 438 47 070 48 744 46 667 46 583 47 531 44 698 46 064 49 272 60 566 69 529 75 370 77 753 81 420 49 577 46 345 68 138 Total transport of passengers (thous. persons )

(tis. os)

z toho preprava osôb prevádzkovateľmi dopravy s počtom 20 a viac zamestnancov /

of which transport of passengers by operators of transport with the number of employees 20 and more

Preprava osôb spolu 66 806 63 473 59 430 51 274 50 268 50 415 48 422 47 070 48 744 46 667 46 583 47 531 44 698 46 064 49 272 60 566 69 525 75 327 77 653 81 313 49 577 46 345 68 138 Transport of passengers total

v tom / of which

medzinárodná preprava 2 474 2 426 2 312 2 120 2 075 2 547 2 872 3 080 3 153 2 906 2 858 2 940 3 243 3 456 3 566 3 575 3 718 3 853 4 212 4 855 2 197 2 774 6 000 International transport

vnútroštátna preprava 64 332 61 047 57 118 49 154 48 193 47 868 45 550 43 990 45 591 43 761 43 725 44 591 41 455 42 608 45 706 56 991 65 807 71 474 73 441 76 458 47 380 43 571 62 138 National transport

preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / passenger transport by type of travel tickets *

obyčajné 45 636 43 931 37 809 28 426 25 978 25 154 27 511 25 108 25 292 24 596 25 256 24 220 20 459 16 434 18 688 24 718  - - - - - - - Basic single

traťové 11 791 9 642 11 365 13 527 15 029 16 359 12 272 12 553 13 213 11 413 10 488 12 422 13 877 19 883 20 148 17 607  - - - - - - - Line tickets

žiacke 9 379 9 900 10 256 9 321 9 261 8 902 8 639 9 409 10 239 10 658 10 839 10 889 10 362 9 747 10 436 18 241  - - - - - - - Student tickets

preprava osôb podľa druhu cestovných lístkov / passenger transport by type of travel tickets *

obyčajné, jednorázové - - - - - - - - - - - - - - - - 51 461 58 194 56 942 62 265 37 033 35 858 - Basic, single

časové, komerčné zľavy - - - - - - - - - - - - - - - - 17 822 17 133 16 883 16 028 8 486 7 992 - Season, reduced

iné zľavy - - - - - - - - - - - - - - - - 242 0 3 828 3 020 4 058 2 495 - Other discounts2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Deľba v preprave osôb  96,3 : 3,7 96,2 : 3,8 96,1 : 3,9 95,9 : 4,1 95,9 : 4,1 94,9 : 5,1 94,1 : 5,9 93,5 : 6,5 93,5 : 6,5 93,8 : 6,2 93,9 : 6,1 93,8 : 6,2 92,7 : 7,3 92,5 : 7,5 92,8 : 7,2 94,1 : 5,9 94,7 : 5,3 94,9 : 5,1 94,6 : 5,4 94,0 : 6,0 95,6 : 4,4 94,0 : 6,0 91,2 : 8,8 Modal split of passengers transport 

vnútroštátna: medzinárodná (%) national: international (%)

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov  68,3 : 17,6 : 14,0 69,2 : 15,2 : 15,6 63,6 : 19,1 : 17,3 55,4 : 26,4 : 18,2 51,7 : 29,9 : 18,4 49,9 : 32,4 : 17,7 56,8 : 25,3 : 17,8 53,3 : 26,7 : 20,0 51,9 : 27,1 : 21,0 52,7 : 24,5 : 22,8 54,2 : 22,5 : 23,3 51,0 : 26,1 : 22,9 45,8 : 31,0 : 23,2 35,7 : 43,2 : 21,2 37,9 : 40,9 : 21,2 40,8 : 29,1 : 30,1 - - - - - - _ Modal split of passengers transport  by type of travel tickets

obyčajné : traťové : žiacke (%) * basic single : line tickets : student tickets (%) *

Deľba v preprave osôb podľa druhu cestovných lístkov - - - - - - - - - - - - - - - - 74,0 : 25,6 : 0,3 77,3 : 22,7 : 0,0 73,3 : 21,7 : 4,9 76,6 : 19,7 : 3,7 74,7 : 17,1 : 8,2 77,4 : 17,2 : 5,4 _ Modal split of passengers transport by type of travel tickets

obyčajné, jednorázové : časové, komerčné zľavy : iné zľavy (%) * basic, single : season, reduced : other discounts (%) *

Poznámka/Note: - údaj nebol zisťovaný / data were not recorded

*od roku 2016 zmena členenia ukazovateľov prepravy osôb podľa druhu cestovných lístkov / since 2016 change in breakdown of passenger transport indicators by type of travel tickets