Výročná správa o ochrane finančných záujmov EÚ a boji proti podvodom za rok 2018 sa nachádza tu

Výročné správy o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike sa nachádzajú tu