1993/01 ďalej
Slovenský štátny znak
Katalógové číslo:  1
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Návrh medzihárčia:  Jozef Baláž
Rytina známky a medzihárčia:  Martin Činovský
Dátum vydania:  1.1.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad známok:  600 000
Návrh FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 1.1.1993 prvú slovenskú známku "Slovenský štátny znak". Známka s označením SLOVENSKO zobrazuje štátny znak Slovenskej republiky v nominálnej hodnote 8 Sk.

Autorom výtvarného návrhu známky, rytiny známky a rytiny medzihárčia je akademický maliar Martin Činovský. Autorom výtvarného návrhu medzihárčia je akademický maliar Jozef Baláž. Medzihárčie tvorí symbolická kresba zobrazujúca štátnu pečať, štátnu vlajku, lipové vetvičky, glóbus, písmená hlaholskej abecedy a ľudový ornament. Použité farby: modrá a červená.

Známku rozmerov 26x40 mm vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. oceľotlačou z plochy na tlačových listoch po 6 kusoch s medzihárčím.

Štátny zank Slovenskej republiky tvotí ranogotický štít, v červenom poli ktorého je na strednom najvyššom vrchu modrého trojvršia vztýčený strieborný dvojramenný kríž. Vyjadruje historický odkaz a prepojenie veľkomoravského obdobia so súčasnosťou.
Dvojramenný kríž ako symbol kresťanského hodnostára má pôvod v Byzancii. Aj motív trojvršia má pravdepodobne slovanský pôvod. Prvýkrát sa dvojkríž na trojvrší objavil vo Viedenskej obrázkovej kronike ako súčasť erbu vtedajšieho uhorského panovníckeho rodu Arpádovcov. Je pravdepodobné, že sa vzťahoval k hornej časti Uhorska.
Štátny znak spolu s názvom, štátnou pečaťou a štátnou hymnou SR potvrdil ústavný zákon Slovenskej národnej rady v roku 1990.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1995
Copyright ©2000 askom