späť 1993/02 ďalej
Slovenský štátny znak
Katalógové číslo:  2
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  2.1.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  4 879 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 2.1.1993 výplatnú poštovú známku "Slovenský štátny znak" v nominálnej hodnote 3 Sk.

Autorom výtvarného návrhu známky je akademický maliar Martin Činovský.

Známku o rozmeroch 23x30 mm na výšku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 50 ks.

Slovenský štátny znak je jeden zo štátnych symbolov Slovenskej republiky. Môže byť stvárnený napr. z kovu, kameňa, keramického materiálu, ak jeho podoba zodpovedá vyobrazeniu štátneho znaku. V týchto prípadoch môže byť stvárnený aj jednofarebne.
Štátny znak používajú štátne orgány - Národná rada Slovenskej republiky, prezident SR, vláda SR, ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, diplomatické misie SR, ozbrojené sily. Používa sa na označenie hraníc Slovenskej republiky, bankoviek, mincí, vonkajšie označenie budov štátnych orgánov a pod. Štátnym znakom sa označujú napr. aj listiny, ktoré obsahujú rozhodnutie alebo uznesenie štátneho orgánu a pod., štátny znak sa používa aj na úradných pečiatkach.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom