späť 1993/03 ďalej
Ružomberok
Katalógové číslo:  3
Autor výtvarného návrhu známky:  Josef Herčík
Rytina známky:  Josef Herčík
Dátum vydania:  31.1.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 470 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo v sérii mestá dňa 31.1.1993 výplatnú známku "RUŽOMBEROK" s nominálnou hodnotou 5 Sk vo farbe šedomodrej a pomarančovej.

Autorom výtvarného návrhu známky, ktorej námetom je kompozícia dominantných stavieb nadväzujúcich na históriu mesta Ružomberok, je akademický maliar Josef Herčík. Josef Herčík je súčasne autorom ryteckej rozkresby a rytiny.

Známku veľkosti 23x19 mm na šírku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 100 kusoch.

Mesto Ružomberok vzniklo zo slovanskej hradištnej osady, písomne uvádzanej od roku 1233. Mesto dostalo 26. novembra 1318 od Magistra Donča výsadnú listinu, ktorú schválil arcibiskup Tomáš z Ostrihomského arcibiskupstva. Najstarším stavebným objektom v Ružomberku je kaštieľ sv. Žofie zo 14. storočia. Historická pamiatka rímskokatolícky farský kostol sv. Ondreja je postavený na mieste bývalého kostola sv. Ladislava zo 14. storočia. Mestský dom - elektická budova, bol postavený v roku 1895. Na známke je v popredí zobrazený kostol sv. Ondreja, ďalej pamätník Andreja Hlinku, budova múzea Ľudovíta Fullu a erb mesta ( originál - červená ruža so zlatým piestikom, kolmo prepichnutá zlatým šípom v striebornom poli).

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom