späť 1993/04 ďalej
Košice
Katalógové číslo:  4
Autor výtvarného návrhu známky:  Jiří Bouda
Rytina známky:  Jiří Bouda
Dátum vydania:  31.1.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  5 480 000

Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo v sérii mestá dňa 31.1.1993 výplatnú známku "KOŠICE" s nominálnou hodnotou 10 Sk. Farba: fialovomodrá, oranžová

Autorom výtvarného návrhu známky, ktorej námetom je hlavná časť historického jadra mesta Košice, ryteckej rozkresby a rytiny známky je akademický maliar Jiří Bouda.

Známku veľkosti 19x23 mm na výšku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 100 kusoch.

Komplex Dómu sv. Alžbety v Košiciach (národná kultúrna pamiatka) pozostáva z Dómu, Kaplnky sv. Michala a Urbanovej veže. Dóm bol budovaný v rokoch 1345 až 1508, v rokoch 1877 až 1896 bol prestavaný v štýle gotiky. Hlavný oltár sv. Alžbety z roku 1474-1477 je neskorogotická archa s najväčším európskym súborom 48 tabuľových malieb na krídlach. Kaplnka sv. Michala bola postavená v 14. storočí. Pri múroch sú vsadené náhrobné renesančné a gotické platne pochádzajúce z Dómu. Urbanova veža je hranolovitá, samostatne stojaca stredoveká zvonica zo 14. storočia, neskôr prestavaná M. Lindnerom v renesančnom štýle. Do veže umiestnili zvon sv. Urbana, ktorý preliali v roku 1557 zo starších zvonov. V rokoch 1543-1945 bola pristavaná novorenesančná arkáda na prízemí, v ktorej je lapidárium s množstvom epitafov zo 14.-17. storočia.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom