späť 1993/05 ďalej
Prezident Slovenskej republiky
Katalógové číslo:  5
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  2.3.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač
Náklad známok:  60 111 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň:  Kasico, a.s., Bratislava
Technika tlače:  ofset
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 2.3.1993 výplatnú poštovú známku "PREZIDENT" v nominálnej hodnote 2 Sk s portrétom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.

Autorom návrhu známky, ryteckej rozkresby a rytiny je akademický maliar Martin Činovský.

Známku veľkosti 19 x 23 mm na výšku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou na tlačových listoch po 100 kusoch. Známka platila v tuzemskom a medzinárodnom styku od 2.3.1993 do 31. 12. 2008.

Národná rada SR zvolila 16. februára 1993 tajným hlasovaním za prezidenta Slovenskej republiky Ing. Michala Kováča. Inaugurácia prezidenta sa uskutočnila v koncertnej sieni bratislavskej Reduty 2. marca 1993 a viedol ju predseda Národnej rady Ivan Gašparovič. Medzi najvýznamnejšími hosťami bol prezident Českej republiky V. Havel, Rakúska T. Klestil, Maďarská A. Göncz a Poľska L. Walesa.

Platnosť známky skončila 31. 12. 2008.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom