späť 1993/10 ďalej
Osobnosti
Ján Levoslav Bella
Katalógové číslo:  10
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  20.5.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Print Run:  5 210 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 20.5.1993 tri príležitostné poštové známky v sérii "Osobnosti":

  • 5 Sk - Ján Levoslav Bella 1843 - 1936 (farba krémová, modrá, červenohnedá)
  • 8 Sk - Alexander Dubček 1921 - 1992 (farba krémová, červená, tmavohnedá)
  • 20 Sk - Ján Kollár 1793 - 1852 (farba krémová, oranžová, červenohnedá)

Autorom výtvarných návrhov emisie je akademický maliar Jozef Baláž, rytiny spracoval akademický maliar Martin Činovský.

Známky rozmerov 23x30 mm na výšku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s viacfarebnou hĺbkotlačou v tlačových listoch po 50 kusoch.

Známky platili od 20.5.1993 v tuzemskom a medzinárodnom styku do 31. 12. 2008.

Ján Levoslav Bella (4.9.1843 Liptovký Mikuláš - 25.5.1936 Bratislava) študoval na gymnáziu v
 Levoči a v Banskej Bystrici. Už ako 18-ročný písal básne. Študoval teológiu v Banskej Bystrici a vo Viedni, pôsobil v Banskej Bystrici a Kremnici. Prvým národným hudobným dielom J. L. Bellu boli Slovenské štvorspevy, klavírna variácia na slovenské ľudové piesne. Národné prvky sú aj v Staroslovenskom otčenáši a kantáte Cyrilo metodiáda. Ako 38-ročný prestúpil J. L. Bella na evanjelickú vieru, oženil sa a stal sa organistom v Sibiu v Rumunsku. Do vlasti sa vrátil ako 85-ročný. Medzi najvýznamnejšie diela patrí opera Kováč Wieland a orchestrálna (Osud a ideál), komorná, piesňová (Matka nad kolískou) a zborová tvorba.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom