späť 1993/11 ďalej
Osobnosti
Alexander Dubček
Katalógové číslo:  11
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  20.5.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok 5 230 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 20.5.1993 tri príležitostné poštové známky v sérii "Osobnosti":

  • 5 Sk - Ján Levoslav Bella 1843 - 1936 (farba krémová, modrá, červenohnedá)
  • 8 Sk - Alexander Dubček 1921 - 1992 (farba krémová, červená, tmavohnedá)
  • 20 Sk - Ján Kollár 1793 - 1852 (farba krémová, oranžová, červenohnedá)

Autorom výtvarných návrhov emisie je akademický maliar Jozef Baláž, rytiny spracoval akademický maliar Martin Činovský.

Známky rozmerov 23x30 mm na výšku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s viacfarebnou hĺbkotlačou v tlačových listoch po 50 kusoch.

Známky platili od 20.5.1993 v tuzemskom a medzinárodnom styku do 31. 12. 2008.

Alexander Dubček (27.11.1921 Uhrovec - 7.11.1992 Praha) v rokoch 1928-1938 žil s rodičmi vo Frunze (ZSSR). Po návrate na Slovensko sa vyučil za strojného zámočníka. Od roku 1939 bol členom KSS. V roku 1944-1945 sa A.Dubček zúčastnil Slovenského národného povstania. Od roku 1939 do roku 1969 vykonával rozličné funkcie v KSS a KSČ a od 5.1.1968 do 17.4.1969 bol prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Neskôr bol veľvyslancom v Turecku. Ako vodcu "revizionizmu" a "pravicových oportunistov" ho v roku 1970 vylúčili z KSČ, ROH a mal zakázanú politickú činnosť.
Od začiatku "nežnej revolúcie" patril medzi popredných organizátorov. V roku 1989 a 1990 sa stal predsedom Federálneho zhromaždenia ČSFR, bol predsedom Sociálnodemokratickej strany Slovenska. Pri ceste z Bratislavy do Prahy 1.9.1992 mal ťažkú autohaváriu a zraneniam o niekoľko týždňov podľahol. Pochovaný je v Bratislave.

FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom