späť 1993/12 ďalej
Osobnosti
Ján Kollár
Katalógové číslo:  12
Autor výtvarného návrhu známky:  Jozef Baláž
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  20.5.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  3200 000
Autor motívu na FDC:  Jozef Baláž
Rytina FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Jozef Baláž
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác SR vydalo dňa 20.5.1993 tri príležitostné poštové známky v sérii "Osobnosti":

  • 5 Sk - Ján Levoslav Bella 1843 - 1936 (farba krémová, modrá, červenohnedá)
  • 8 Sk - Alexander Dubček 1921 - 1992 (farba krémová, červená, tmavohnedá)
  • 20 Sk - Ján Kollár 1793 - 1852 (farba krémová, oranžová, červenohnedá)

Autorom výtvarných návrhov emisie je akademický maliar Jozef Baláž, rytiny spracoval akademický maliar Martin Činovský.

Známky rozmerov 23x30 mm na výšku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s viacfarebnou hĺbkotlačou v tlačových listoch po 50 kusoch.

Známky platili od 20.5.1993 v tuzemskom a medzinárodnom styku do 31. 12. 2008.

Ján Kollár (29.7.1793 Mošovce pri Martine - 24.1.1852 Viedeň) v roku 1806 študoval na gymnáziu v Kremnici, potom v Banskej Bystrici a v roku 1815 ukončil Evanjelické lýceum v Bratislave. V roku 1819 bol kazateľom v Pešti. Jeho známe dielo Slávy dcéry vyšlo v roku 1824 v troch spevoch a v roku 1832 v piatich spevoch. V roku 1843 vydal Cestopis obsahující cestu do Horní Itálie, kde v jednej časti sa zaoberá aj poštovníctvom. Od roku 1849 bol profesorom slovanskej archeológie na Viedenskej univerzite. Ján Kollár bol pochovaný vo Viedni, ale v roku 1904 boli jeho telesné pozostatky prevezené do Prahy na Olšanský cintorín.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom