back 1993/16 forward
Dubnica nad Váhom
Katalógové číslo:  16
Autor výtvarného návrhu známky:  Martin Činovský
Rytina známky:  Martin Činovský
Dátum vydania:  8.7.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  tlač neukončená
Autor motívu na FDC:  Martin Činovský
Návrh na pečiatku:  Martin Činovský
Tlačiareň:  Kasico, a.s., Bratislava
Technika tlače:  ofset
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 8.7.1993 výplatnú poštovú známku "Dubnica nad Váhom" s nominálnou hodnotou 1 Sk.

Autorom výtvarného návrhu známky s námetom erbu mesta Dubnica nad Váhom, ryteckej rozkresby a rytiny je akademický maliar Martin Činovský. Známku veľkosti 19x23 mm na výšku vytlačila Poštová tlačiareň cenín Praha a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou na tlačových listoch po 100 kusoch.

Známka platila v tuzemskom a medzinárodnom styku od 8.7.1993 do 31. 12. 2008.

Prvá písomná zmienka o Dubnici je z roku 1193, kde je uvedené, že majiteľmi sú bratia Vratislav a Piskin a majetok im daroval uhorský kráľ Bela III. Stredoveké listiny dokazujú, že obyvateľstvo Dubnice bolo slovenské, ďalším majiteľom bol aj Matúš Čák a rodina Illesházyovcov.
Mesto leží v Ilavskej kotline, má vyše 15 600 obyvateľov. V lokalite mesta sa našli významné archeologické náleziská viacerých kultúr. Medzi kultúrne a historické pamiatky patrí napr. renesančný kaštieľ z roku 1642, menší renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia, barokový kostol z polovice 18. storočia, stĺp hanby z roku 1728. Sú tu tri jaskyne Dubnického krasu. Každoročne sa koná Výtvarná Dubnica - celoslovenská súťaž amatérskej výtvarnej tvorby.
Erb mesta tvoria strieborné konáriky ukončené žaluďmi. Používa sa s malými obmenami od 15. storočia.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom