späť 1993/17 ďalej
Bienále ilustrácií Bratislava
Katalógové číslo:  17
Autor grafickej úpravy známky:  Ľubomír Krátky
Rytina známky:  Rudolf Cigánik
Výtvarné dielo na známke:  Lane Smith, ilustrácia z knihy "THE BIG PETS" (Viking, New York 1991)
Dátum vydania:  2.9.1993
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  rotačná oceľotlač v kombinácii s hĺbkotlačou
Náklad známok:  2 035 000
Výtvarné dielo na FDC:  Hans de Beer (Holandsko), ilustrácia z knihy Valentino Frosch (Nord-Süd Verlag, Monchalter 1991)
Autor grafickej úpravy FDC:  Ľubomír Krátky
Rytina FDC:  Rudolf Cigánik
Tlačiareň:  Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s., Česká republika
Technika tlače:  oceľotlač z plochých platní
Náklad FDC:  10 000


Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky vydalo dňa 2.9.l993 príležitostnú poštovú známku "Bienále ilustrácií Bratislava" s nominálnou hodnotou 5 Sk.

Na známke je zreprodukovaná ilustrácia výtvarníka Lane Smitha z publikácie " The Big Pets" ( vydavateľstvo Viking, New York 1991). Ilustrácie boli ocenené Zlatým jablkom BIB '91. Autorom grafickej úpravy známky je Ľubomír Krátky, autorom ryteckej rozkresby a rytiny je akademický maliar Rudo Cigánik. Známku veľkosti 23x30 mm vytlačila Poštová tlačiareň cenín, Praha, a.s. rotačnou oceľotlačou v kombinácii s hĺbkotlačou, viacfarebne, na tlačových listoch po 50 kusoch.

Známka platila v tuzemskom i medzinárodnom styku od 2.9.1993 do 31. 12. 2008.

Medzinárodná výstava umeleckých ilustrácií detských kníh sa koná v Bratislave každé dva roky. Vznikla v roku 1962 a v roku 1965 sa uskutočnila prvá výstava ilustrácií detskej knihy slovenských a českých autorov. V roku 1967 bolo BIB už s medzinárodnou účasťou. Je to významné medzinárodné fórum. Pracuje v súlade s poslaním a cieľom UNESCO. Podmienkou výstavy ilustrácií na BIB je knižné vydanie. Ilustrácie hodnotí medzinárodná porota, ktorá najlepším ilustrátorom udeľuje jednu cenu Grand Prix, štyri Zlaté jablká BIB a päť Plakiet BIB.


FDC
Obsah 1993-2000
Rok 1993
Copyright ©2000 askom